RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

Adrese: 18.Novembra ielā 16, 210.kabinets,
Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64628145, fakss 64628144