Aktualitātes

26.04.2012Drukāt
Notiks konference skolēniem un pedagogiem „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!”

Piektdien, 27. aprīlī, augstskolas „Turība” zālē notiks kustības „Draudzīga skola” un projekta NetSafe Latvia konference „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!”, kas pulcinās ap 500 skolēnu un pedagogu no visas Latvijas.

Konferences laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar jaunu konfliktu risināšanas metodi un projektu „Drosme draudzēties”, ko piedāvā nodibinājums „Centrs Dardedze”, apgūt zināšanas un rīcības modeļus iecietības un tolerances veicināšanai, uzzināt vairāk par sociālo tīklu fenomenu un būtiskākajiem drošības apsvērumiem drošai darbībai tajos, kā arī iepazīties ar aktīvāko skolu - kustības „Draudzīga skola” dalībnieču, - pieredzi konfliktu risināšanā, kolektīva saliedēšanā un draudzīgas vides veidošanā skolā. Konferences gaitā skolēni un pedagogi varēs nostiprināt savas zināšanas un dot ieguldījumu kustības tālākajā attīstībā, strādājot darba grupās, bet pasākuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.

 

 

Konferences sākums 27. aprīlī plkst. 10:30, augstskolas „Turība” zālē Graudu ielā 68, Rīgā.

 

 

 

 

„Draudzīga skola” ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iniciēta brīvprātīga kustība, kurā iesaistās vispārizglītojošās skolas, kam nav vienaldzīga skolnieku un skolnieku – skolotāju savstarpējās attiecības un mikrovide mācību iestādē. Kustības misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. „Draudzīgas skolas” ietvaros Inspekcija kopā ar kustības partneriem strādā, lai skolās uzlabotu skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību, kā arī pilnveidotu regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.

Pašlaik kustībā „Draudzīga skola” ir iesaistījušās jau vairāk nekā 150 skolas no visas Latvijas.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.03.2019