Aktualitātes

03.10.2016Drukāt
Aicina pieteikties konsultācijām bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem

No 2016. gada 3. oktobra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvajā nodaļā interesenti var pieteikties konsultācijām un atbalsta programmas izstrādei bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām.

 

Konsultācijas var pieteikt bērna vecāki, aizbildņi, bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, bāriņtiesas (ja individuālā atbalsta programma jāizstrādā bērnam, kurš ievietots audžuģimenē).

Nodaļa atrodas Ventspils ielā 53, Rīgā, kontakttālrunis uzziņām: 67359129. Konsultatīvā nodaļa klātienes konsultācijas nodrošinās no 2016. gada 1. novembra.

 

Lai Konsultatīvā nodaļa varētu sniegt konsultāciju, un izstrādāt atbalsta programmu bērnam, VBTAI ir jāiesniedz iesniegums un aizpildīta Sākotnējās novērtēšanas anketa (šo dokumentu paraugus iespējams lejuplādēt pielikumā).

 

Iesniegumu un aizpildītu Sākotnējās novērtēšanas anketu var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu (Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002) vai elektroniski (e-pasts: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv).

 

Konsultatīvās nodaļas speciālisti, atbilstoši bērna uzvedības problēmām:

1)      veiks bērna uzvedības diagnostiku;

2)      sniegs konsultācijas bērna vecākam, citam likumiskajam pārstāvim vai aprūpētājam;

3)      izstrādās bērna individuālo atbalsta programmu 12 mēnešiem;

4)      sadarbosies bērna individuālās atbalsta programmas periodā ar bērna vecāku, citu likumisko pārstāvi vai aprūpētāju, iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, piemēram, sociālo dienestu, izglītības iestādi u.c.

 

Nodaļā darbojas sociālie darbinieki, psihologi, speciālais pedagogs, atkarību profilakses speciālists un psihiatrs.

 

Atgādinām, ka VBTAI no 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada martam īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”, lai pilnveidotu atbalsta sistēmu bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem, kā arī pašvaldību speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar šiem bērniem.

 

Kopējais Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” aktivitāšu finansējums ir līdz 2,4 milj. eiro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 0,4 milj. eiro.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv

Liene Kauliņa-Bandere,

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka vietniece, 26809525,  67359143, Liene.Kaulina-Bandere@bti.gov.lv

 


Pievienotie materiāli

 
AnketaIesniegumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.10.2020