Aktualitātes

31.10.2017Drukāt
VBTAI Konsultatīvā nodaļa vērtēs gadā padarīto

Ceturtdien, 2. novembrī plkst. 14.00, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Konsultatīvā nodaļa organizē nodaļas pirmā gada darbības izvērtēšanas pasākumu. Pasākuma ietvaros Konsultatīvās nodaļas speciālisti informēs par nodaļas darbu, t.sk. par nodaļas darba specifiku, tās darbības līdzšinējiem rezultātiem un nākotnes izaicinājumiem. Pasākumā piedalīsies ne tikai nozares profesionāļi un eksperti, bet arī sadarbības partneri no pašvaldību sociālajiem dienestiem un izglītības iestādēm. Vienlaikus būs iespēja iepazīties ar videosižetu, kurā Konsultatīvās nodaļas apmeklētāji pauduši viedokli par konsultācijas gaitu un Konsultatīvās nodaļas speciālistu sniegtajiem ieteikumiem.

Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties ar konsultāciju telpu, kas izveidota ar mērķi veicināt bērnam un viņa vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) pielāgotu, ērtu un draudzīgu vidi.

Konsultatīvā nodaļa strādā multidisciplinārā komandā un tās sastāvā ir sociālais darbinieks, klīniskais psihologs, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību profilakses speciālists (tiek pieaicināts nepieciešamības gadījumā).

Konsultācijas var pieteikt bērna vecāki, aizbildņi, bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji un bāriņtiesas (ja individuālā atbalsta programma jāizstrādā bērnam, kurš ievietots audžuģimenē). Pieteikties konsultācijām un atbalsta programmas izstrādei bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām var, zvanot uz tālruni 67359129 vai rakstot konsultativaiscentrs@bti.gov.lv.

Konsultatīvās nodaļas pirmā gada darbības izvērtēšanas pasākums notiks Ventspils ielā 53, 4,5 stāvā.

Atgādinām, ka VBTAI no 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada martam īsteno “Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”, lai pilnveidotu atbalsta sistēmu bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem, kā arī pašvaldību speciālistiem. Konsultatīvā nodaļa izveidota projekta ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Kauliņa-Bandere,

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas

 priekšnieka vietniece,  67359143,

Liene.Kaulina-Bandere@bti.gov.lv

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.06.2020