Aktualitātes

08.05.2018Drukāt
VBTAI aktualizē informāciju par apmācībām laulātajiem (personām), kuri atzīti par piemērotiem adoptētāja statusa iegūšanai

Bāriņtiesas uz apmācībām var pieteikt visus potenciālos adoptētājus, kuri ir iesnieguši dokumentus bāriņtiesā, pirms adoptētāja statusa iegūšanas, kā arī adoptētājus, kuriem jau ir piešķirts adoptētāja statuss, bet, kuru ģimenēs vēl nav ievietoti bērni pirmsadopcijas aprūpes laikā, vai arī adoptētājus kuriem jau ir piešķirts adoptētāja statuss un kuru ģimenēs ir ievietoti bērni pirmsadopcijas aprūpes laikā.

Nepieciešamības gadījumā, uz apmācībām var piesaistīt arī adoptētājus, kuriem adopcijas process jau ir apstiprināts tiesā (stājies spēkā tiesas spriedums).

Informējam, ka 2018. gadā apmācību īstenotājs ir Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” (turpmāk - SPA).

Atbilstoši VBTAI noslēgtajam līgumam ar apmācību īstenotāju, SPA apmācības nodrošina atbilstoši Iepirkuma procedūrā ietvertajām prasībām, savukārt VBTAI sadarbībā ar bāriņtiesām informēs SPA par adoptētājiem, kas piedalīsies apmācībās. Tādējādi apmācības var tikt nodrošinātas (apmaksātas) tikai tām personām, par kurām bāriņtiesa ir informējusi SPA.

Ievērojot minēto – aicinām bāriņtiesas informēt SPA apmācību koordinatori Margitu Kalniņu - Laksu, mob. tālr. 29 833 251, vai e-pastu: margita-lk@inbox.lv  par laulātajiem (personām), kuri izteikuši vēlmi kļūt par adoptētājiem un kuriem nepieciešama apmācība, lai SPA operatīvi varētu plānot apmācību norisi un veikt apmācību grupu komplektāciju (apmācību dalībnieku galīgais saraksts tiek saskaņots ar VBTAI).

Potenciālie adoptētāji tiks apmācīti  grupās visā Latvijā. Apmācību grupas tiks apmācītas Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Alūksnē, Madonā, Jēkabpilī, Valmierā, Ogrē, Jelgavā, Tukumā, Talsos, Saldū, Ventspilī, Liepājā. SPA konkrēto apmācību vietu reģiona ietvaros izvēlas, ievērojot apmācību grupas dalībniekiem ērtāko norises vietu (atrašanās, sabiedriskais transports, attālums līdz apmācību vietai).

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 27.09.2020