Aktualitātes

21.06.2018Drukāt
Apmācīs bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekus

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) nodrošinās radošo darbnīcu "Bērna tiesību nodrošināšana deinstitucionalizācijas kontekstā" organizēšanu un vadīšanu bāriņtiesu darbiniekiem un sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem. Pasākums tiks īstenots atbilstoši Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2018. gadam 1.5. apakšnodaļā “Atbalsta pasākumi speciālistiem darbā ar riska ģimenēm ar bērniem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem” paredzētajam.

Radošo darbnīcu norisi nodrošinās SIA “MC Alfa – Mācību centrs”, kas uzvarēja VBTAI organizētajā tirgus aptaujā. Projekta gaitā paredzēts apmācīt 300 bāriņtiesu darbiniekus un sociālo dienestu sociālos darbiniekus. Apmācības notiks sešu akadēmisko stundu apmācību programmā, katrā mācību grupā būs ne vairāk par 20 dalībniekiem. Tiks apmācītas 15 grupas, aptverot visu Latvijas teritoriju.

Tieši bāriņtiesas un sociālā dienesta efektīva sadarbība ir priekšnoteikums tam, lai varētu īstenot pilnvērtīgu bērnu tiesību un interešu aizsardzību deinstitucionalizācijas kontekstā, cenšoties bērniem nodrošināt ģimenisku aprūpi institucionālās aprūpes vietā. Tādēļ ir nepieciešams attīstīt un veicināt bāriņtiesas un sociālo dienestu darbinieku sadarbības prasmes un profesionalitāti jautājumos, kas skar bērnu tiesību nodrošināšanu.

 

Lai iepazītos ar paredzēto apmācību grafiku, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

Detalizētākai informācijai par apmācībām un iespējām tajās piedalīties lūdzam sazināties ar SIA “MC Alfa – Mācību centrs” direktori Lailu Uzuli, tālr. 29 616 375, e-pasts laila.uzule@mcalfa.lv.

 


Pievienotie materiāli

 
Apmācību plānsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.08.2020