Aktualitātes

27.09.2018Drukāt
Semināros stāsta par vardarbības atpazīšanu un prevenciju

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē semināru ciklu pašvaldību ārpusģimenes aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem. Šie semināri turpina iepriekšējos gados aizsākto darbu pašvaldību speciālistu izglītošanā bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un metodoloģiskajā atbalsta sniegšanā pašvaldību speciālistiem.

Šo semināru tēma ir “Kā atpazīt varmāku...” un lielākā vērība tajos tiek veltīta zināšanu apgūšanai, kas var palīdzēt vardarbības atpazīšanā un prevencijā izglītības iestādē. VBTAI pārbaužu rezultāti pārliecinoši rāda, ka vardarbība gan no pedagogu puses, gan vienaudžu vidū joprojām ir izplatītākais bērnu tiesību pārkāpums izglītības iestādēs, norāda VBTAI priekšniece Marianna Dreja. Sabiedrības un speciālistu izglītošana ir devusi rezultātus, tādēļ vardarbības gadījumi arvien biežāk tiek savlaicīgi atklāti; upuri un varmāku kolēģi un līdzcilvēki ar to vairs nesamierinās un neklusē par šādiem gadījumiem.

Semināru laikā to dalībniekiem tiek sniegta informācija par VBTAI veikto pārbaužu laikā konstatētajām būtiskākajām kļūdām, kas tiek pieļautas, risinot vardarbības pret bērniem gadījumus, risinājumiem vardarbības pret bērniem mazināšanai un emocionālās vardarbības izpausmēm darba vidē un to atpazīšanu un novēršanu. Semināros notiek arī praktisko piemēru izvērtēšana, nostiprinot apgūtās vērtības ikdienā, iegūstot iemaņas varmāku atpazīšanai, kā arī meklējot pozitīvos resursus darba un klašu kolektīvos.

Šādi semināri jau notikuši Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē. Tuvākajā laikā notiks semināri arī8 Latgalē un Rīgas reģionā. Lai pieteiktos semināriem, interesenti lūgti sūtīt informāciju par sevi uz e-pasta adresi seminars@bti.gov.lv.

 


Pievienotie materiāli

 
Vardarbība iestādēsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.09.2020