Aktualitātes

17.07.2008

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektori jūnijā, bērnu vasaras nometnēs, veikuši 17 pārbaudes. Atsevišķos gadījumos, nometnes organizētāji nav ievērojuši MK noteikumus par nometnes organizēšanas iesniegumu iesniegšanas kārtību, t.i., nometnes organizētājs vismaz 30 dienas pirms nometnes darbības sākšanas pašvaldībā iesniedz iesniegumu nometnes organizēšanai, bet kopumā, būtiski bērnu tiesību pārkāpumi nav konstatēti.

01.07.2008

Ceturtdien, 3.jūlijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) tiksies Ženēvas labdarības organizācijas „Oak Foundation” ,Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, kā arī Labklājības ministrijas pārstāvji, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar bērnu tiesību jautājumiem Latvijā.

26.06.2008

Pavasara sākumā Rīgas skolēnu dome sadarbībā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju organizēja zīmējumu konkursu „Pavasaris Šekspīra stilā”, kura mērķis bija iecietības veicināšana skolās, kā skolēni izprot skolotāju, skolēnu un vecāku savstarpējās attiecības.

13.06.2008

Ceturtdien, 12.jūnijā, tika apbalvoti Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētā pieteikuma konkursa „Mūs uzklausa un saprot...” uzvarētāji – septiņi ārpusģimenes aprūpes iestāžu audzinātāji, kurus aprūpes iestāžu bērni nominēja kā labākos.


05.06.2008

Trešdien, 4.jūnijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizētajā tikšanās ar Tieslietu ministrijas, Ieslodzījumu vietu pārvaldes, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un ieslodzījumu vietu priekšniekiem tika panākta vienošanās par turpmākajiem soļiem, kā VBTAI pārbaudēs konstatētās nepilngadīgo ieslodzīto resocializācijas problēmas tiks risinātas.


04.06.2008

Trešdien, 4.jūnijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) tiksies ar Tieslietu ministrijas, Ieslodzījumu vietu pārvaldes, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un ieslodzījumu vietu priekšniekiem, lai pārrunātu aktuālās problēmas un iespējamos risinājumus saistībā ar nepilngadīgo ieslodzīto resocializāciju.

04.06.2008

Otrdien, 3.jūnijā, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā tika atbalstīti Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) sagatavotie papildinājumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz bērnu iesaistīšanu dažādos pasākumos, tai skaitā – ar bērnu izskata vērtēšanu saistītos pasākumos (kastingos, reklāmās, modeļu aģentūrās).

02.06.2008
Svētdien, 1.jūnijā Rēzeknē notika pasākumi, kas veltīti Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Rēzeknes pilsētas kultūras un atpūtas parkā notika svētku dienai veltīts koncerts, kurā ar dziesmām un dejām piedalījās skolēnu kolektīvi , kā arī Rēzeknes Mūzikas skolas audzēkņi.
02.06.2008

Svētdien, 1.jūnijā, Ilūkstē notika „Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības” Daugavpils rajona skolu komandām. Pasākums tika organizēts, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, un tā ietvaros norisinājās dažādas radošas un sportiskas aktivitātes, kā arī Daugavpils valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru organizētās radošās darbnīcas ar konkursiem par bērnu tiesību, pienākumu un drošības tematiku, kuros piedalījās gan bērni, gan vecāki.


02.06.2008

Svētdien, 1.jūnijā, Rīgā, Strēlnieku laukumā notika plašas Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas svinības. Liela pulcēšanās bija vērojama uz „Drošības takas”, kur bērni un jaunieši varēja piedalīties izglītojošos konkursos, skatīt Valsts policijas suņu paraugdemonstrējumus, kopā ar profesionāliem glābējiem mācīties sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, sēsties pie policijas auto stūres un izpētīt ugunsdzēsēju darbā izmantoto ekipējumu un auto, tikties ar Runci Rūdi un Bebru Bruno, kā arī uzzināt par iespējām lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.10.2018