Aktualitātes

02.06.2008

Ceturtdien, 29.maijā, Liepājā, Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros norisinājās pasākums „Ja gribi Liepāju izspēlēt”, kurā valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori organizēja radošo darbnīcu „Esi drošs vasarā”.


30.05.2008

Piektdien, 30.maijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sveica konkursa „Es skolā jūtos labi, ja...” uzvarētājus. Konkursā pavisam saņemti 245 skolēnu darbi, no kuriem apbalvoti 16 labāko darbu autori.

29.05.2008

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina vecākus būt atbildīgiem un, pirms apstiprināt savu bērnu līdzdalību kādā no vasaras nometnēm, rūpīgi iepazīties ar nometnes vietu, rīkotājiem un programmu. VBTAI veiktās pārbaudes iepriekšējos gados liecina, ka ne visi nometņu organizatori ir uzņēmušies pilnu atbildību par nometnes kvalitāti un nometnes dalībnieku – bērnu drošību.

28.05.2008

2008. gada pavasarī, turpinot iepriekšējā gada tradīciju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizēja eseju konkursu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem. Paziņojam, ka konkurss ir noslēdzies, ir noskaidroti uzvarētāji!


23.05.2008

Svētdien, 1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā projekta "Bērnu galvaspilsēta" ietvaros Vecrīgā, Strēlnieku laukumā, bērniem būs izveidota bērnu drošības taka ar iespējām piedalīties izglītojošos konkursos, uzzināt par iespējām lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku, skatīt Valsts policijas zirgu un suņu paraugdemonstrējumus, mācīties sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, sēsties pie policijas auto stūres un izpētīt ugunsdzēsēju darbā izmantoto ekipējumu un auto, kā arī tikties ar Runci Rūdi un Bebru Bruno.


23.05.2008

Gan maija pēdējās dienas, gan jūnija pirmās dienas visā Latvijā bērniem un jauniešiem iezīmējas ne tikai ar saspringtu eksāmenu grafiku, bet arī patīkamu svētku laiku, kad norisinās viņiem īpaši veltīti pasākumi. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina aktīvi iesaistīties Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltītajos pasākumos gan bērnus, gan vecākus!

13.05.2008

Otrdien, 20.maijā, no plkst. 10:30 līdz 14:30, Saldū, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departaments, sadarbībā ar Saldus rajona padomi, organizē konsultāciju dienu, kurā Saldus pilsētas un rajona iedzīvotājiem būs iespēja saņemt speciālistu konsultācijas.

25.04.2008

Š.g. 9.maijā, plkst 11.00, Liepājas teātrī notiks muzikāla izrāde, kas tapusi pamatojoties uz ģimeņu dialogiem, ko novērojusi izrādes veidotāja, strādājot Liepājas pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļā par inspektori. Pēc izrādes ir paredzētas valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektores sarunas ar bērniem par to, kā viņi jūtas savās ģimenēs un attiecībās ar draugiem un vecākiem, par atbildības un pienākumu  sajūtu pret sevi, ģimenes locekļiem un apkārtējiem līdzcilvēkiem.


25.04.2008

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izstrādājusi ieteikumus pašvaldību speciālistiem, kas palīdzētu praktiski risināt problēmas saistībā ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas un uzraudzības kārtību, problēmas papildus piespiedu līdzekļa piemērošanā, kā arī problēmas ar atkarīgo bērnu ārstēšanu.

21.04.2008

Š.g. 23.aprīlī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizētā konference „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem” valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.10.2018