Aktualitātes

13.11.2007

Apmācības programma "Bērna emocionālā audzināšana" paredzēta vecākiem par bērna emocionālo attīstību no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam. Vecākiem tiek sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem, stratēģijām. Tiek sniegtas zināšanas un prasmes par to, kā mainīt bērna uzvedību. Programma izstrādāta tā, lai sekmētu bērnu un vecāku emociju pašregulācijas spēju attīstību, un dotu vecākiem iespēju saņemt emocionālo atbalstu no citiem grupas dalībniekiem un grupu vadītājiem.

06.11.2007

9.novembrī vidusskolēni no visiem Latvijas rajoniem pulcēsies Bērnu un ģimenes ministrijas (BM) rīkotā konferencē „Mediācija (konfliktu risināšana) – kas tas ir?”, lai apgūtu teoriju un praktiskās iemaņas reālu konfliktsituāciju risināšanai savu vienaudžu vidū ar mediācijas palīdzību. „Šīs konferences mērķis ir panākt, lai jaunieši pēc tam savas jauniegūtās mediācijas prasmes aizvestu atpakaļ katrs uz savu rajonu vai skolu un liktu tās lietā, risinot konfliktus savu vienaudžu un skolasbiedru vidū,” uzsver Projektu departamenta direktore Gunta Vīksne.

05.11.2007

Esam ļoti pateicīgi par lielo atsaucību – esam saņēmuši 231 karikatūru! IR NOTEIKTI UZVARĒTĀJI!


02.11.2007

27.oktobrī Liepājas reģiona inspektori piedalījās Liepājas pilsētas un rajona policijas organizētajā jaunrades konkursa "Drošības dienas skolās" noslēguma pasākumā Liepājas tirdzniecības centrā "Ostmala".


01.11.2007

1.novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 8006008 saņēma SIA Tele2 ziedojumu 10 000 latu. Pateicoties šim ziedojumam bērniem būs iespēja saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu arī svētdienās.

01.11.2007

Analizējot 2007.gada trīs ceturkšņu (janvāris – septembris) zvanītāju demogrāfiskos datus redzams, ka 68,9% zvanītāju ir meitenes, bet 29,75% ir zēni. Visvairāk zvanītāju ir vecumā no 12 – 15 gadiem.


26.10.2007

Otrdien, 30.oktobrī no plkst. 11:00 līdz 14:00, Talsos, valsts bērna tiesību aizsardzības galvenā inspektore Lorita Rimaševska sniegs konsultācijas Talsu pilsētas un rajona iedzīvotājiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Visi interesenti aicināti Talsu rajona bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a, 3.stāvā (ieeja no mazā stāvlaukuma).

11.10.2007

Jau vienu mēnesi visos Latvijas reģionos noris informatīva sociālā kampaņa „STOPĒT BĪSTAMI”, kuras laikā skolēni un viņu vecāki tiek informēti par dažādiem bērna drošības aspektiem, īpašu uzmanību veltot stopēšanas bīstamībai. Kampaņas ietvaros tiek apzināti skolēnu stopēšanas iemesli un pieredze.


10.10.2007

10. un 11.oktobrī notiek Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizētie profesionālās izaugsmes semināri jeb radošās darbnīcas „Harmonisku attiecību veidošana bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē”.


10.10.2007

Projekts Drošība tiešsaistē ir pirmā Lielbritānijā īstenotā kampaņa par drošas interneta vides popularizēšanu. Speciāli izveidotajā interneta mājas lapā www.draudzigsinternets.lv var atrast viegli saprotamus, uzticamus un praktiskus padomus par drošību internetā, kas palīdz arī visneaizsargātākajiem lietotājiem justies droši, strādājot tiešsaistē.

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.10.2018