Aktualitātes

26.09.2007

Trešdien, 26.septembrī, notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotais seminārs pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, kurā tika diskutēts par vienotu amata aprakstu izstrādāšanu un ieviešanu, par sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām konstatētajos vardarbības gadījumos pret bērnu, par VBTAI sadarbības pilnveidošanas iespējām ar pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem jautājumos par bērnu drošības problēmām izglītības iestādēs.

26.09.2007

Piektdien, 28.septembrī, Jelgavā no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00 darbosies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) „karstais telefons” 63048801.


25.09.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu audzinātājus 10. un 11.oktobrī piedalīties profesionālās izaugsmes seminārā jeb radošajā darbnīcā „Harmonisku attiecību veidošana bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē”.

24.09.2007

Trešdien, 26.septembrī no plkst. 12:00 līdz 15:00, Jelgavā, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektore Judīte Sirsniņa sniegs konsultācijas Jelgavas pilsētas un rajona iedzīvotājiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Visi interesenti aicināti Jelgavas Izglītības pārvaldē, Lielā ielā 11, 303.kabinetā.

21.09.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2007.gada martā un aprīlī visā Latvijā rīkoja skolēnu pieteikumu konkursu „MŪSU SKOLOTĀJS” ar mērķi apzināt, kuras īpašības un kādu darba stilu skolēni savos skolotājos ciena un vērtē visaugstāk, kā arī veicināt labvēlīgas vides veidošanu starp skolēniem un pedagogiem.


20.09.2007

Pirmdien, 24.septembrī no plkst. 10:30 līdz 14:30, Saldū, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektore Daina Cērpa sniegs konsultācijas Saldus pilsētas un rajona iedzīvotājiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Visi interesenti aicināti Saldus pilsētas domes sēžu zālē, Striķu ielā 3, 3.stāvā, 14.telpā.

10.09.2007

Žurnāls DADZIS, sadarbībā ar Valsts Policiju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrību, izsludina karikatūru konkursu skolēniem par tēmu STOPĒT BĪSTAMI!


07.09.2007

Informatīvu sociālo kampaņu par bērnu drošību ārpus mājām „STOPĒT BĪSTAMI” organizē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), Valsts policija (VP) un Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība (BPBMB).


Viss par un ap informatīvo kampaņu – kampaņas mērķis, plāns, izdales materiāli un konkurss "STOPĒT BĪSTAMI".

31.08.2007

Vēlam, lai šajā mācību gadā skolās valdītu draudzība – lai ikvienam skolēnam, ikviena skolēna vecākiem un ikvienam pedagogam izdodas to sajust! Lai savstarpēja cieņa, izpratne, uzmanība un pozitīva sadarbība ir tās lietas, kas jūs vieno!

24.08.2007

Bērnu un ģimenes lietu ministrija (BM) aicina jauniešus piedalīties fotogrāfiju konkursā „Bildē savas iespējas!” Konkurss ir lieliska iespēja jauniešiem īstenot savas ieceres un idejas fotomākslā un tikt novērtētiem. Konkursā iesniegtie darbi tiks izmantoti brīvprātīgā darba un neformālās izglītības popularizēšanai.

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 22.01.2019