Aktualitātes

Ceturtdien, 26.oktobrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju (BM) organizēja konferenci „Kā es jūtos skolā?” Konferences mērķis - veicināt visu izglītības sistēmā iesaistīto pušu sadarbību, lai kopā rastu iespējamos risinājumus aktuālajām problēmām mācību iestādēs – dažādām konfliktsituācijām, vardarbībai, nepietiekamai sadarbībai skolas darbinieku vidū, nepietiekamai sadarbībai starp vecākiem un skolu, kā arī novēlotai interesei par skolēnu individuālām vajadzībām.

Otrdien, 19.septembrī, notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvju tikšanās, kurā pārrunāti sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi” veiktās kompleksās pārbaudes rezultāti. IZM pēc veiktās pārbaudes „Strautiņos” nesaskata nozīmīgus pārkāpumus iestādes administrācijas rīcībā, savukārt VBTAI uzskata, ka šāda nostāja neļauj operatīvi risināt korekcijas iestādē samilzušās problēmas.

Piektdiena, 1. septembris. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija novēl, lai šis mācību gads ikvienam skolēnam un skolotājam ir ne tikai sekmīgs, bet arī laimīgs!

Pirmdiena, 28.augusts. Alūksnes rajona prokuratūra lūgusi Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras padotībā ir sociālās korekcijas izglītības iestāde „Strautiņi”, izvērtēt šai iestādē pieņemto noteikumu „Audzēkņu darbības, stimulēšanas un koriģēšanas sistēma” atbilstību bērnu tiesību aizsardzības principiem un normatīvo aktu prasībām.

Otrdiena, 15.augusts. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori, veicot pārbaudes bērnu vasaras nometnēs, tajās konstatējuši dažādus bērnu tiesību pārkāpumus – nometnēs nav veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi, tās nav saskaņotas ar pašvaldību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Sabiedrības veselības aģentūru, nav slēgti līgumi ar vecākiem par bērna atrašanos nometnē u.c. pārkāpumi. Tādējādi šo nometņu rīkotāji nav uzņēmušies pilnu atbildību par bērnu drošību nometņu norises laikā.

Otrdien, 8.augustā, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā kompleksajā pārbaudē sociālās korekcijas izglītības iestādē "Strautiņi", Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) secinājusi, ka kopš jūnija beigām, kad VBTAI veica atkārtotu bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaudi, iestādē nepieciešamās pārmaiņas nav notikušas.

Turpina darbu sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi”

Trešdien, 2.augustā un ceturtdien, 3.augustā Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektori un psihologi turpina darbu sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi”. Lai uzlabotu psiholoģiskā palīdzības saņemšanas iespējas un bērnu tiesību ievērošanu tiek turpināts darbs ar „Strautiņu” bērniem un darbiniekiem.

18.jūlijā tiekoties ar IZM pārstāvjiem tika nolemts veikt kompleksās pārbaudes, lai sīkāk izzinātu esošo situāciju un veiktu nepieciešamos uzlabojumus šajā mācību iestādē.

Otrdien, 18.jūlijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notika inspekcijas un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvju tikšanās, kurā abas puses vienojās par konkrētiem pasākumiem, kas būtu realizējami sociālās korekcijas izglītības iestādes „Strautiņi” darbībā, lai pilnībā nodrošinātu sociālo korekciju un bērnu tiesību ievērošanu.

Jūlijā darbu sākušas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Liepājas reģionālās inspektores Daina Cērpa un Inga Dobele, kuru pārraudzībā ir Liepāja un Liepājas rajons, Saldus un Saldus rajons. Kopš darbības uzsākšanas jau veiktas vairākas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, rīkoti reidi Liepājas un Saldus peldvietās, kā arī rīkotas tikšanās ar sociālajiem pedagogiem.

Trešdien, 12. jūlijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas inspektores sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļu organizēja reidu pa 3 pilsētas pludmales peldvietām (Dienvidrietumu pludmali, centra Zilā karoga pludmali un Karostas pludmali) ar mērķi noskaidrot, vai bērni ir pietiekami uzraudzīti no vecāku vai citu pieaugušo puses, kā arī noskaidrot, vai ir nodrošināta glābšanas dienesta uzraudzība.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.01.2019