Aktualitātes

Pirmdiena, 28.augusts. Alūksnes rajona prokuratūra lūgusi Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras padotībā ir sociālās korekcijas izglītības iestāde „Strautiņi”, izvērtēt šai iestādē pieņemto noteikumu „Audzēkņu darbības, stimulēšanas un koriģēšanas sistēma” atbilstību bērnu tiesību aizsardzības principiem un normatīvo aktu prasībām.

Otrdiena, 15.augusts. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori, veicot pārbaudes bērnu vasaras nometnēs, tajās konstatējuši dažādus bērnu tiesību pārkāpumus – nometnēs nav veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi, tās nav saskaņotas ar pašvaldību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Sabiedrības veselības aģentūru, nav slēgti līgumi ar vecākiem par bērna atrašanos nometnē u.c. pārkāpumi. Tādējādi šo nometņu rīkotāji nav uzņēmušies pilnu atbildību par bērnu drošību nometņu norises laikā.

Otrdien, 8.augustā, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā kompleksajā pārbaudē sociālās korekcijas izglītības iestādē "Strautiņi", Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) secinājusi, ka kopš jūnija beigām, kad VBTAI veica atkārtotu bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaudi, iestādē nepieciešamās pārmaiņas nav notikušas.

Turpina darbu sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi”

Trešdien, 2.augustā un ceturtdien, 3.augustā Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektori un psihologi turpina darbu sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi”. Lai uzlabotu psiholoģiskā palīdzības saņemšanas iespējas un bērnu tiesību ievērošanu tiek turpināts darbs ar „Strautiņu” bērniem un darbiniekiem.

18.jūlijā tiekoties ar IZM pārstāvjiem tika nolemts veikt kompleksās pārbaudes, lai sīkāk izzinātu esošo situāciju un veiktu nepieciešamos uzlabojumus šajā mācību iestādē.

Otrdien, 18.jūlijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notika inspekcijas un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvju tikšanās, kurā abas puses vienojās par konkrētiem pasākumiem, kas būtu realizējami sociālās korekcijas izglītības iestādes „Strautiņi” darbībā, lai pilnībā nodrošinātu sociālo korekciju un bērnu tiesību ievērošanu.

Jūlijā darbu sākušas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Liepājas reģionālās inspektores Daina Cērpa un Inga Dobele, kuru pārraudzībā ir Liepāja un Liepājas rajons, Saldus un Saldus rajons. Kopš darbības uzsākšanas jau veiktas vairākas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, rīkoti reidi Liepājas un Saldus peldvietās, kā arī rīkotas tikšanās ar sociālajiem pedagogiem.

Trešdien, 12. jūlijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas inspektores sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļu organizēja reidu pa 3 pilsētas pludmales peldvietām (Dienvidrietumu pludmali, centra Zilā karoga pludmali un Karostas pludmali) ar mērķi noskaidrot, vai bērni ir pietiekami uzraudzīti no vecāku vai citu pieaugušo puses, kā arī noskaidrot, vai ir nodrošināta glābšanas dienesta uzraudzība.

29. un 30.jūnijā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica atkārtotu bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaudi sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi”, kurā konstatēja, ka iestādes audzēkņu starpā jau ilgstoši valda vardarbība un agresija, kas no iestādes administrācijas nekādā veidā netiek ierobežota. Pārbaudes rezultāti liecina, ka šī iestāde nepilda arī savu galveno funkciju – sociālo korekciju.

Nepilnos piecos darbības mēnešos, no 1.februāra līdz 27.jūnijam, uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu uzticības tālruni saņemti 114 273 zvani, no tiem 11 626 gadījumos sniegtas psihologu konsultācijas, 3401 gadījumā – nepieciešamā informācija.

Ceturtdien, 22.jūnijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica reidu Rīgas peldvietās, kas atrodas pie Ķīšezera un Velnezera, lai noskaidrotu, vai ir nodrošināta glābšanas dienesta darbība, cik daudz bērnu pavada laiku un izklaidējas pie ūdenskrātuvēm bez vecāku uzraudzības vai tiek uzraudzīti nepietiekami. Reidā piedalījās arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019