Aktualitātes

Trešdien, 3.maijā, notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru tikšanās, kurā inspektori no visiem Latvijas reģioniem ziņoja par paveikto š.g. aprīļa mēnesī, apsprieda aktuālākos bērnu tiesību pārkāpumu gadījumus, kā arī vienojās par nākamā mēneša prioritātēm. (Papildus skat. „Plānotās pārbaudes”)
Diskusija Rūjienas vidusskolā

Trešdien, 3.maijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka p.i. Laila Rieksta-Riekstiņa viesojās Rūjienas vidusskolā, kur tikās ar skolēniem un skolotājiem, lai diskutētu par skolēnu savstarpējām attiecībām, skolēnu tiesībām un pienākumiem.

Otrdien, 2.maijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) viesojās Lietuvas Bērnu tiesību aizsardzības kontroles delegācija, lai iepazītos ar VBTAI darbību un tās rezultātiem, dalītos pieredzē un dibinātu savstarpēju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

Piektdien, 28.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāvji tikās ar Latvijas Interneta asociācijas (LIA), Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (EPS) un Valsts policijas (VP) pārstāvjiem, lai kopīgā diskusijā apzinātu problēmas saistībā ar bērnu drošību internetā un vienotos par kopīgu stratēģiju šo problēmu risināšanā.

Piektdien, 28.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. Inga Millere piedalījās Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta un Krīzes centra „Skalbes” organizētajā konferencē „Ģimene un drošība. Sistemātiskā pieeja vardarbības gadījumos” ar priekšlasījumu – Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs identificētās problēmas un to risināšana.

Ceturtdien un piektdien, 27. un 28. aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka vietniece Anita Gotharde piedalījās Latvijas Cilvēktiesību centra organizētā starptautiskā konferencē „Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Baltijas valstīs”.

Ceturtdien, 27.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā viesojās studenti un pasniedzēji no Norvēģijas.

 

Tikšanās laikā inspekcijas pārstāvji iepazīstināja ārzemju viesus ar inspekcijas darbību un tās rezultātiem, kā arī pārrunāja bērnu tiesību aizsardzības jautājumus.

Ceturtdien, 27.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. Inga Millere piedalījās Liepājas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu līdzpārvalžu konferencē „Jaunietis – pilsētas nākotnei”.

Ceturtdien, 20.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) viesojās Rīgas Centra Daiļamatu pamatskolas skolēni.

Ciešāka sadarbība ar Rīgas pašvaldības policiju

Piektdien, 7.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji tikās ar jaunizveidotās Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvjiem, lai informētu par to, kā līdz šim praktiski tiek realizēta inspekcijas sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, un apspriestu turpmāko sadarbību savā starpā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 22.01.2019