Aktualitātes

Piektdien, 28.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāvji tikās ar Latvijas Interneta asociācijas (LIA), Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (EPS) un Valsts policijas (VP) pārstāvjiem, lai kopīgā diskusijā apzinātu problēmas saistībā ar bērnu drošību internetā un vienotos par kopīgu stratēģiju šo problēmu risināšanā.

Piektdien, 28.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. Inga Millere piedalījās Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta un Krīzes centra „Skalbes” organizētajā konferencē „Ģimene un drošība. Sistemātiskā pieeja vardarbības gadījumos” ar priekšlasījumu – Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs identificētās problēmas un to risināšana.

Ceturtdien un piektdien, 27. un 28. aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka vietniece Anita Gotharde piedalījās Latvijas Cilvēktiesību centra organizētā starptautiskā konferencē „Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Baltijas valstīs”.

Ceturtdien, 27.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā viesojās studenti un pasniedzēji no Norvēģijas.

 

Tikšanās laikā inspekcijas pārstāvji iepazīstināja ārzemju viesus ar inspekcijas darbību un tās rezultātiem, kā arī pārrunāja bērnu tiesību aizsardzības jautājumus.

Ceturtdien, 27.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. Inga Millere piedalījās Liepājas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu līdzpārvalžu konferencē „Jaunietis – pilsētas nākotnei”.

Ceturtdien, 20.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) viesojās Rīgas Centra Daiļamatu pamatskolas skolēni.

Ciešāka sadarbība ar Rīgas pašvaldības policiju

Piektdien, 7.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji tikās ar jaunizveidotās Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvjiem, lai informētu par to, kā līdz šim praktiski tiek realizēta inspekcijas sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, un apspriestu turpmāko sadarbību savā starpā.

Reģionālo inspektoru tikšanās aprīlī

Trešdien, 5.aprīlī, notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru tikšanās, kurā inspektori no visiem Latvijas reģioniem ziņoja par paveikto š.g. marta mēnesī, apsprieda aktuālākos bērnu tiesību pārkāpumu gadījumus, kā arī vienojās par nākamā mēneša prioritātēm.

Otrdien, 4.aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) tikās ar Nacionālo radio un televīzijas padomi (NRTP) lai risinātu jautājumu, kā veidot vienotu bērnu tiesību aizsardzības speciālistu un televīzijas žurnālistu izpratni par bērnu tiesību ievērošanu televīzijas raidījumu veidošanā un to saturā.

Bauskas rajona prokuratūra atjaunojusi kriminālprocesu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem Bauskas rajona bērnu namā „Annele”, atzīstot, ka Bauskas rajona Policijas pārvaldes lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu ir nepamatots un atceļams.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019