Aktualitātes

04.12.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī 116111 saņemtā informācija atklāj jaunu tendenci – nepilngadīgie tiek iesaistīti pretlikumīgās darbībās un kļūst par šantāžas un izspiešanas upuriem interneta vidē, “uzķeroties” uz viltotiem profiliem sociālajos portālos. Reaģējot uz to, VBTAI ar ES Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma palīdzību projekta Net-Safe Latvija ietvaros ir izveidojusi vairākus sociālās reklāmas klipus un informatīvas videofilmas, kas tuvākajā laikā tiks piedāvātas medijiem tālākai izplatīšanai, un skolām – darbam ar tām klases audzināšanas stundās utt.

 

Lai iepazīstinātu ar šiem videomateriāliem, kā arī aktualizēto bērnu un jauniešu drošības internetā tēmu, VBTAI aicina uz preses konferenci š.g. 8. decembrī plkst. 11:00 Ventspils ielā 53, 3. stāva zālē.

01.12.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotās akcijas “Redzi, Dzirdi? Nepaliec vienaldzīgs!” laikā saņemti 1756 zvani un sniegtas 902 konsultācijas par dažādām tēmām. 30 gadījumos tālruņa konsultanti saņēma informācija par dažādiem mobinga gadījumiem, 79 gadījumos - par attiecību problēmām skolā, 53 gadījumos zvanītāji stāstīja par emocionālu vardarbību, bet 27 - par fizisku vardarbību skolas vidē.

24.11.2015

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un  mākslas fakultāte piedāvā profesionālās tālākizglītības studiju programmas, kuras ir ESF projekta  „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002)  rezultāti, un kuras ir apstiprinājušas darbības efektivitāti izglītības iestādēs, lai mazinātu vardarbību, agresiju un pilnveidotu skolas kultūru.

20.11.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotās akcijas “Redzi, Dzirdi? Nepaliec vienaldzīgs!” pirmajā nedēļā, no 9. līdz 15. novembrim, saņemti 617 zvani un sniegtas 298 konsultācijas. 24 gadījumos zvanītāji stāstījuši par emocionālu vardarbību, t.sk. 12 gadījumos par mobingu skolas vidē. 13 gadījumos zvanītāji informējuši par fizisku vardarbību.

19.11.2015

2015. gada 27. novembrī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Madonas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

13.11.2015

Atgādinām, ka vēl var pieteikties dalībai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālistu piedāvātajā bezmaksas radošajā darbnīcā „Bērna savstarpējo attiecību veicināšana grupā” izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem, klašu audzinātājiem un citiem speciālistiem, kuri savā ikdienā strādā ar bērniem.

11.11.2015

Turpinot aizvadītajā gadā aizsākot tradīciju, arī šogad Labklājības ministrija 11. novembrī, Lāčplēša dienā, pasniedza Atzinības rakstus ministrijas un iestāžu labākajiem darbniekiem.

 

Šogad Atzinības rakstus saņēma arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji Aija Blūma, Brigita Veidmane, Liene Masļeņikova, Inga Krastiņa un Helmārs Immers, kuri attēlā redzami kopā ar inspekcijas priekšnieci Lailu Riekstu - Riekstiņu (centrā).

 

 

Sveicam no visas sirds! Jūs patiešām esat paši labākie!!!

11.11.2015

2015. gada 13. novembrī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Rucavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

11.11.2015

2015. gada 27. novembrī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Beverīnas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

09.11.2015

Lai veicinātu iespēju bērniem saņemt palīdzību vardarbības gadījumos, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko akciju “Redzi, Dzirdi? Nepaliec vienaldzīgs!”, kas notiks trīs nedēļas, no 9. līdz 27. novembrim.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.02.2019