Aktualitātes

18.09.2015

2015. gada 29. septembrī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Kokneses novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

18.09.2015

2015. gada 29. septembrī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Pļaviņu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

17.09.2015

Informējam, ka, ņemot vērā līdzšinējā periodā konstatētos problēmjautājumus bāriņtiesu darbā, kas saistīti ar bāriņtiesas pienākumu pārstāvēt bērna intereses kriminālprocesā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2015. gada 2. oktobrī organizē diskusiju bāriņtiesu darbiniekiem - “Bāriņtiesas loma kriminālprocesā”.  

Tikšanās notiks Labklājības ministrijas telpās – Skolas ielā 28, 6. stāva zālē.

Diskusijā piedalīsies Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns.

16.09.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotās akcijas “Uzticības tālrunis tēviem” laikā uzticības tālruņa speciālisti saņēmuši 441 zvanu un snieguši 190 psiholoģiskās konsultācijas. No tām 22 gadījumos pēc palīdzības un atbalsta UT bija vērsušies tēvi.

08.09.2015

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmo daļu, bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni, šo iestāžu vadītāji un darbinieki, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, personas, kuras minētajās iestādēs un pasākumos veic brīvprātīgo darbu vai saskaņā ar šīm iestādēm noslēgto vienošanos sniedz pakalpojumu, ir atbildīgas par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības.

08.09.2015

2015. gada 25. septembrī notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Jaunpiebalgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

08.09.2015

Septembra otrajā svētdienā (13. septembrī) nu jau tradicionāli Latvijā atzīmēs Tēva dienu. Gatavojoties šim notikumam, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (UT) rīko akciju “Uzticības tālrunis tēviem”.

07.09.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina zīmējumu konkursu skolēniem, aicinot veidot vāka dizaina piedāvājumu topošajam bukletam par drošību internetā. Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, sākot no 5. klases.

07.09.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotās akcijas “Uzticības tālrunis pedagogiem un vecākiem” laikā uzticības tālruņa speciālisti atbildējuši 557 zvaniem un snieguši 290 psiholoģiskās konsultācijas.

 

31.08.2015

Dārgie Latvijas skolēni, pedagogi, skolu darbinieki un vecāki!

 

Kur paliek laiks? – šādu jautājumu man gribas uzdot sev atkal un atkal, saprotot, ka vasara pēkšņi ir beigusies. Šķiet, vasaras mēnešos īpaši aktīvi darbojas laika zagļi, kas no katras siltās, saulainās dienas paņem nost dažas stundas. Jo savādāk taču vasara nevarētu tik ātri beigties, vai ne?

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019