Aktualitātes

29.08.2014

Šķiet, vēl pavisam nesen mēs pārdzīvojām sen nepieredzētu karstumu un baudījām vasaru visā tās krāšņumā, bet nu klāt jau 1. septembris un Latvijas skolas atkal pildās ar bērniem un pedagogiem. Un teju visi, kam ikdienas dzīves ritms tā vai savādāk saistās ar skolu, ar priecīgu satraukumu un nelielām bažām domā – kāds būs šis mācību gads, ko tas nesīs un dos gan mums, gan mūsu tuvajiem cilvēkiem?

22.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bezmaksas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111, sagaidot jauno mācību gadu, no 25. līdz 31.augustam rīkos ikgadējo akciju „Uzticības tālrunis pedagogiem un vecākiem”.

21.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska 2014.gada 29.augustā no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novada domes telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Līvānu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

20.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akcijas „Uzticības tālrunis audžuģimenēm” laikā atbildēti 187 zvani un sniegtas 92 psiholoģiskās konsultācijas. 11 gadījumos pieaugušie lūguši palīdzību dažādu psiholoģisku problēmu risināšanai attiecībās ar bērniem.

19.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija), īstenojot Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” noteiktās funkcijas, ir aktualizējusi  bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas, kura minēta Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību” 13.punktā, saturu.

07.08.2014

2014.gada 27.augustā Mālpils novada domē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālista konsultāciju diena Mālpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

07.08.2014

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no š. g. 11. līdz 13. augustam rīkos ikgadējo akciju audžuģimeņu atbalstam „Uzticības tālrunis audžuģimenēm.”

07.08.2014

Turpinot veiksmīgi aizsākto dažādu radošo darbnīcu ciklu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālisti piedāvā radošo darbnīcu „Bērna savstarpējo attiecību veicināšana grupā” izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem, klašu audzinātājiem un citiem speciālistiem, kuri savā ikdienā strādā ar bērniem.

29.07.2014

2014. gada 6.jūnijā, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedalījās Jelgavas Pašvaldības policijas organizētajā radošajā un izglītojošā vienas dienas pasākumā «Drošības diena kopā ar Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju», kas norisinājās Jelgavas 1. internātpamatskolas teritorijā. Minētais pasākums notika sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, iesaistot Jelgavas Skolēnu domi un brīvprātīgos.

15.07.2014

2014. gada 23. jūlijā Krāslavas novada pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Krāslavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019