Aktualitātes

01.07.2013

Pielikumā atrodamajā dokumentā iespējams iepazīties ar atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem norises vietām un laikiem jūlijā.

01.07.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi un publisko savu gada pārskatu par darbību aizvadītajā gadā.

04.06.2013

Ņemot vērā biežo traumatisma un nelaimes gadījumu skaitu, kuros iet bojā bērni, kā arī pašvaldību ierobežotos resursus palīdzības sniegšanā krīzes gadījumos iesaistītajām personām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) valsts programmas ietvaros piedāvā krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” izstrādātu apmācības programmu pašvaldību speciālistiem „Krīzes gadījumu vadība.” Programma izstrādāta, lai pašvaldību speciālistiem sniegtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar bērniem un pieaugušajiem krīzes situācijās, piemēram, klasesbiedra vai ģimenes locekļa nāves gadījumā.

 

 

Aicinām pieteikties pašvaldību speciālistus (prioritāri – psihologus) dalībai minētajā apmācības programmā. Apmācības ir bezmaksas.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam savus pieteikumus iesniegt savlaicīgi!

 

19.06.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akcijas audžuģimeņu atbalstam „Uzticības tālrunis audžuģimenēm” laikā atbildēti 404 zvani un sniegtas 102 psiholoģiskās konsultācijas. 11 gadījumos pieaugušie lūguši palīdzību dažādu psiholoģisku problēmu risināšanai attiecībās ar bērniem.

17.06.2013

2013. gada 21. jūnijā Aizputes pilsētas domē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Aizputes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

06.06.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 11611 no š. g. 10. līdz 12. jūnijam rīkos akciju audžuģimeņu atbalstam „Uzticības tālrunis audžuģimenēm.”

03.06.2013

Pielikumā atrodamajā dokumentā iespējams iepazīties ar atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem norises vietām un laikiem jūnijā.

30.05.2013

Turpinot veiksmīgi aizsākto radošo darbnīcu ciklu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālisti piedāvā radošo darbnīcu „Bērna saskarsmes prasmju attīstīšana” izglītības iestāžu psihologiem, sociālajiem pedagogiem un citiem speciālistiem, kas savā ikdienā strādā ar bērniem.

27.05.2013

Dienu pirms Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīkos atvērto durvju dienu.

24.05.2013

Valsts bērnu tiesību inspekcija 2013. gada 29. maijā Rīgā, 30. maijā Liepājā, 31. maijā Smiltenē un 6. jūnijā Rēzeknē rīkos ikgadējos metodiskos seminārus audžuģimenēm. Semināros tiks pārrunātas aktualitātes audžuģimeņu jomā un tiks prezentēta statistika no bāriņtiesu gada pārskatiem. Savukārt nodibinājuma „Centrs „Dardedze”” psihologi pievērsīsies tēmai „Bērna seksuālā attīstība un vardarbība pret bērnu – problēmas un risinājumi.”
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.10.2018