Aktualitātes

03.07.2013

Centrs „Nodibinājums Dardedze” ar ES Eiropas sociālā fonda finansiālu atbalstu sagatavojis metodisko materiālu „Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām,” kas prioritāri noderēs šajās iestādēs strādājošajiem sociālajiem audzinātājiem, sociālajiem darbiniekiem un psihologiem.

02.07.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina Latvijas audžuģimenes uz ikgadējo audžuģimeņu salidojumu – semināru.

02.07.2013

Ekonomiskās krīzes laikā vardarbības un dažādu pārkāpumu skaits pret bērniem un jauniešiem Eiropā ir dubultojies, liecina jūnija beigās Eiropas Parlamentā Briselē publiskotā jaunākā organizācijas Child Helpline International (CHI) apkopotā informācija.

01.07.2013

Pielikumā atrodamajā dokumentā iespējams iepazīties ar atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem norises vietām un laikiem jūlijā.

01.07.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi un publisko savu gada pārskatu par darbību aizvadītajā gadā.

04.06.2013

Ņemot vērā biežo traumatisma un nelaimes gadījumu skaitu, kuros iet bojā bērni, kā arī pašvaldību ierobežotos resursus palīdzības sniegšanā krīzes gadījumos iesaistītajām personām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) valsts programmas ietvaros piedāvā krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” izstrādātu apmācības programmu pašvaldību speciālistiem „Krīzes gadījumu vadība.” Programma izstrādāta, lai pašvaldību speciālistiem sniegtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar bērniem un pieaugušajiem krīzes situācijās, piemēram, klasesbiedra vai ģimenes locekļa nāves gadījumā.

 

 

Aicinām pieteikties pašvaldību speciālistus (prioritāri – psihologus) dalībai minētajā apmācības programmā. Apmācības ir bezmaksas.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam savus pieteikumus iesniegt savlaicīgi!

 

19.06.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akcijas audžuģimeņu atbalstam „Uzticības tālrunis audžuģimenēm” laikā atbildēti 404 zvani un sniegtas 102 psiholoģiskās konsultācijas. 11 gadījumos pieaugušie lūguši palīdzību dažādu psiholoģisku problēmu risināšanai attiecībās ar bērniem.

17.06.2013

2013. gada 21. jūnijā Aizputes pilsētas domē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Aizputes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

06.06.2013

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 11611 no š. g. 10. līdz 12. jūnijam rīkos akciju audžuģimeņu atbalstam „Uzticības tālrunis audžuģimenēm.”

03.06.2013

Pielikumā atrodamajā dokumentā iespējams iepazīties ar atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem norises vietām un laikiem jūnijā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.02.2019