Aktualitātes

05.09.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotajā akcijā saņemti 1133 zvani un sniegtas 244 psiholoģiskas konsultācijas. 63 gadījumos palīdzība un atbalsts tika sniegti vecākiem un pedagogiem.

 

23.08.2012

Sagaidot 1.septembri, no 27.augusta līdz 2.septembrim pedagogiem un vecākiem būs iespēja zvanīt uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bezmaksas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu sev aktuālos jautājumos saistībā ar psiholoģiskām problēmām attiecībās ar bērniem.

23.08.2012

2012.gada 28.augustā Pāvilostas novada Sociālā dienesta telpās, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Pāvilostas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

09.08.2012
2012.gada 20.augustā Rēzeknes novada Ozolaines pagasta bāriņtiesas telpās, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Rēzeknes novada Ozolaines pagasta speciālistiem un iedzīvotājiem.
31.07.2012

Aptaujas mērķis ir noskaidrot mājaslapas apmeklētāju viedokli par mājaslapas dizainu, lietojamību un funkcionalitāti.

Lai piedalītos aptaujā, lūdzu sekot saitei: http://www.visidati.lv/aptauja/705721628/1/

Aptauja tiek veikta Valsts kancelejas administrētā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitātes 4.2. „Funkciju auditu veikšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/22 ESF) ietvaros. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no ESF līdzekļiem.

Aptaujas laiks no 2012.gada 17. jūlija līdz 2012.gada 2.augustam.


 

31.07.2012

Ņemot vērā ilgstošus un sistemātiskus bērnu tiesību pārkāpumus bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē „Laubere”, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir pieņēmusi lēmumu lūgt Ogres novada domei slēgt minēto bērnu namu, kā arī piemērot tā direktorei disciplinārsodu, vienlaikus skatot arī citu iestādes darbinieku atbildības pakāpi.

26.07.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē par Ministru Kabineta noteikumu Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" izmaiņām, kas stājušās spēkā 2012. gada 1. aprīlī.

19.07.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē, ka ikgadējais Latvijas audžuģimeņu salidojums – seminārs notiks 2012. gada 28. jūlijā un 29. jūlijā Mālpilī.

23.05.2012

2011. gadā tika uzsākts radošo darbnīcu cikls pedagogiem, klašu audzinātājiem un atbalsta personālam „Pozitīvā domāšana darbā un sadzīvē”. Pirmajā ciklā tika piedāvāta iespēja pilnveidot prasmes pozitīvi domāt, sekmīgi pilnveidot darba prasmes un uzlabot saskarsmi ar skolēniem, kolēģiem un vecākiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.08.2018