Aktualitātes

02.02.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija jau informēja, ka ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2010. gada 27. decembra spriedumu Nr.2010-38-01 "Par Civillikuma 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam" Civillikuma 358. un 364. pants tika atzīti par neatbilstošiem Satversmei un spēkā neesošiem no 2012. gada 1. janvāra un patlaban Latvijā nepastāv tiesiskais mehānisms, kādā var ierobežot personas rīcībspēju.

02.02.2012

2012. gada 24. februārī Beverīnas novada Brenguļu pagasta pārvaldes pašvaldības ēkas zālē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Beverīnas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

02.02.2012

Informējam, ka arī 2012. gadā bez maksas tiks nodrošināta psiholoģiskā palīdzība audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, kā arī bērniem un ģimenēm krīzes situācijās. Lai saņemtu profesionāla psihologa konsultāciju ģimenes krīzes situācijā, būs nepieciešams pašvaldības sociālā dienesta vai bāriņtiesas norīkojums.

25.01.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aizsāk jaunu metodiskās palīdzības sniegšanas praksi bāriņtiesām, proti, metodiskās dienas bāriņtiesās. Pirmais šāda veida pasākums notika šī gada 24. janvārī Bauskā un tajā piedalījās Bauskas novada, Vecumnieku novada, Iecavas novada un Rundāles novada bāriņtiesas.

24.01.2012

2012. gada 28. februārī Ludzas novada pašvaldības bāriņtiesas telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Ludzas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

23.01.2012

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, gatavojoties gadskārtējai konferencei, izsludina kustības "Draudzīga skola" dalībniekiem prezentāciju konkursu par labākajām iniciatīvām kustības ietvaros.

23.01.2012

Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs šī gada 7.februārī rīko konferenci "Atklāsim digitālo pasauli kopā... un droši!".

18.01.2012

Vācijas sociālo pakalpojumu sniedzējs Wellenbrecher e.V. 4. februārī no plkst. 11:00 - 18:00  piedavā semināru

 

Piesaistes traucējumi: definīcijas, cēloņi un izpausmes, pusaudžu piesaistes kontekstā.

 

 Lektors Med. Dr. Rainer Dieffenbach

("Bindungsstörungen :  Definitionen, Ursachen und Erscheinungsformen unter besonderer Berücksichtigung der Bindungsstörungen bei Heranwachsenden. Referent Dr.med. Rainer Dieffenbach")

16.01.2012

2012. gada 24. janvārī Nīcas vidusskolas telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Nīcas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

11.01.2012
2011. gada 31. decembrī noslēdzās Latvijas un Šveices sadarbības programmas realizētais projekts „Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” (līguma nr. 2010.CH04/mic-178/25), ko īstenoja Latvijas Pašvaldību mācību centrs sadarbībā ar Valsts Policiju, piesaistot ekspertus bāriņtiesu, sociālā darba un izglītības jomās. Projeka rezultātā speciālistiem ir tapusi Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma un profilaktiskās lietas dokumentācijas paraugs (skat. pielikumā). Tā kā interese no speciālisu puses par šo projektu bijusi visai liela, publiskojam tā dokumentus arī mūsu mājas lāpā.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.04.2018