Aktualitātes

22.03.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti, veicot pārbaudi skolēnu nometnē Iecavas novadā, konstatējuši bērnu tiesību pārkāpumus, savukārt nometne tikusi slēgta. Zīmīgi, ka šīs nometnes organizētājam šī nav pirmā bēdīgā pieredze skolēnu nometņu organizēšanā – līdzīga nometne par nopietniem pārkāpumiem tika slēgta vēl 2005. gada vasarā.

22.03.2011

No šā gada marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir uzsākusi piedāvāt jaunu pakalpojumu – kovīziju ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem. Martā notika pirmā kovīzija bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē „Dzeguzīte”, to vadīja divi inspektori.

18.03.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMP dienests) aicina vecākus pārrunāt ar saviem bērniem, kā droši pavadīt pavasara brīvlaiku, lai tas nebeigtos ar traģiskām sekām.

17.03.2011

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir sagatavojis informatīvu materiālu skolām par riskiem, atrodoties uz ledus, kā arī darbībām, kas jāveic gadījumā, ja nelaime tomēr notikusi.

 

 

16.03.2011

Trešdien, 16. martā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) notika viena no pirmajām radošajām darbnīcām bērniem un pusaudžiem – inspekcijā viesojās Smārdes pamatskolas 8. klases audzēkņi.

14.03.2011

2011. gada 30. martā Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkas telpās notiks konsultāciju diena Vecpiebalgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

14.03.2011

Pirmo reizi Latvijā ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” (vienošanās identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031/19) ietvaros tiek kopā aicināti saistīto dienestu pārstāvji un nometņu vadītāji no reģioniem, lai risinātu un optimizētu nometņu reģistrēšanas, saskaņošanas un pārraudzības kārtību.

 

Detalizētāka informācija atrodama pielikumā.

09.03.2011

Aizvadītajā gadā bērni un jaunieši mazāk sūdzējušies par fizisko un emocionālo vardarbību izglītības iestādēs, savukārt pieaudzis šādu sūdzību skaits par incidentiem ģimenēs, liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bērnu un jauniešu uzticības tālruņa speciālistu apkopotā statistika. Visticamāk, tas izskaidrojams ar ieilgušās krīzes negatīvo ietekmi, kā rezultātā vecāki nespēj sekmīgi tikt galā ar stresu un izgāž savas negācijas uz bērniem, savukārt bērni jūtas atstumti un nesaprasti.

07.03.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 9. martā plkst. 11:00 rīkos preses konferenci, lai informētu par aizvadītajā gadā aktuālākajām problēmām bērnu un pusaudžu auditorijās, kā arī pastāstītu par saviem jaunajiem piedāvājumiem šo problēmsituāciju risināšanai.

03.03.2011

2011. gada 23. martā Ģimenes atbalsta centra telpās Saldū notiks konsultāciju diena Saldus novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.




Meklēšana



Jūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi














Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2018