Aktualitātes

19.05.2011

2011. gada 10. maijā Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras centrā, notika kustības "Draudzīga skola" reģionālā konference. Turpinājumā piedāvājam aplūkot fotogrāfijas no konferences un pakavēties atmiņās par šo notikumu. Mājas lapā, sadaļās "Kustība "Draudzīga skola"" un "Apmācības semināri", ir atrodami un lejuplādējami arī konferencēs izmantotie informatīvie materiāli.

20.05.2011

Šī gada 25. maijā, laikā no 08:00 – 23:00, audžuģimenēm ir iespēja zvanīt uz VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu saistībā ar psiholoģiskām problēmām attiecībās ar bērniem.

11.05.2011

2011. gada 27. maijā Rūjienas novada pašvaldības ēkas telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Rūjienas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

09.05.2011

2011. gada 25. maijā Dundagas novada domes Pašvaldības policijas zālē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Dundagas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

06.05.2011

2011. gada 25. maijā Dagdas novada domes aktu zālē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Dagdas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

26.04.2011

Atgādinām, ka līdz sestdienai, 30. aprīlim, vēl gaidām skolēnu un audzēkņu darbus mūsu izsludinātajiem konkursiem – eseju konkursam „Ja es būtu Uzticības tālruņa konsultants” un 1. – 4. klašu skolēnu zīmējumu konkursam „Interneta zelta likumi”.

13.04.2011

Ceturtdien, 14. aprīlī, Labklājības ministrijas (LM) zālē notiks seminārs bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem, kura laikā dalībnieki uzzinās aktuālāko informāciju par savas jomas norisēm, kā arī diskutēs par aktuālākajām problēmām ārpusģimenes aprūpes iestādēs un to iespējamajiem risinājumiem.

12.04.2011

Šī gada 9. aprīlī Latvijas reģionos sākusies jauno audžuģimeņu apmācība. Šogad topošo audžuģimeņu apmācības notiek Rīgā, Valmierā un Liepājā, kur pavisam 40 jaunas ģimenes izteikušas gatavību iesaistīties audžuģimeņu kustībā un nokārtojušas nepieciešamos dokumentus un formalitātes, lai uzsāktu mācības. Pēc to sekmīgas pabeigšanas ģimenēm būs iespēja iegūt audžuģimenes statusu – par to lēmumu pieņems katras ģimenes dzīvesvietas bāriņtiesa.

12.04.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) pēdējā laikā ir saņēmusi anonīmu informāciju, ka Latvijā strādājoša modeļu aģentūra piedāvā potenciālo modeļu vecākiem parakstīt līgumu, kurā norādīts, ka šis dokuments ir saskaņots ar VBTAI. Inspekcija uzsver, ka nekad nav saskaņojusi nekādu līgumu tekstus ar nevienu modeļu aģentūru, tādēļ šāda atsauce ir maldinoša.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.12.2018