Aktualitātes

06.05.2011

2011. gada 25. maijā Dagdas novada domes aktu zālē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Dagdas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

26.04.2011

Atgādinām, ka līdz sestdienai, 30. aprīlim, vēl gaidām skolēnu un audzēkņu darbus mūsu izsludinātajiem konkursiem – eseju konkursam „Ja es būtu Uzticības tālruņa konsultants” un 1. – 4. klašu skolēnu zīmējumu konkursam „Interneta zelta likumi”.

13.04.2011

Ceturtdien, 14. aprīlī, Labklājības ministrijas (LM) zālē notiks seminārs bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem, kura laikā dalībnieki uzzinās aktuālāko informāciju par savas jomas norisēm, kā arī diskutēs par aktuālākajām problēmām ārpusģimenes aprūpes iestādēs un to iespējamajiem risinājumiem.

12.04.2011

Šī gada 9. aprīlī Latvijas reģionos sākusies jauno audžuģimeņu apmācība. Šogad topošo audžuģimeņu apmācības notiek Rīgā, Valmierā un Liepājā, kur pavisam 40 jaunas ģimenes izteikušas gatavību iesaistīties audžuģimeņu kustībā un nokārtojušas nepieciešamos dokumentus un formalitātes, lai uzsāktu mācības. Pēc to sekmīgas pabeigšanas ģimenēm būs iespēja iegūt audžuģimenes statusu – par to lēmumu pieņems katras ģimenes dzīvesvietas bāriņtiesa.

12.04.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) pēdējā laikā ir saņēmusi anonīmu informāciju, ka Latvijā strādājoša modeļu aģentūra piedāvā potenciālo modeļu vecākiem parakstīt līgumu, kurā norādīts, ka šis dokuments ir saskaņots ar VBTAI. Inspekcija uzsver, ka nekad nav saskaņojusi nekādu līgumu tekstus ar nevienu modeļu aģentūru, tādēļ šāda atsauce ir maldinoša.

07.04.2011

2011. gada 27. aprīlī Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Līvānu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

05.04.2011

Otrdien, 5. aprīlī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notika pirmās radošo darbnīcu vadītāju grupas apmācības. To laikā speciālisti apguva nepieciešamās iemaņas, lai turpmāk organizētu un vadītu radošās darbnīcas patstāvīgi.

04.04.2011

17. martā Ilūkstes 1. vidusskolā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizēja radošu semināru par konfliktsituāciju risināšanu, izmantojot mediācijas principus un tehniku. Tajā piedalījās Ilūkstes novada skolēni un skolotāji no Ilūkstes 1. vidusskolas, Sadraudzības vidusskolas, Bebrenes vidusskolas un Eglaines un Subates pamatskolām.

04.04.2011

2011. gada 20. aprīlī Kuldīgas novada domes Mazajā zālē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Kuldīgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.02.2019