Aktualitātes

30.06.2010

Nodibinājums Sociālo pakalpojumu aģentūra „Ģimenes krīzes centrs” sadarbībā ar Pjemontas Starptautiskās adopcijas aģentūru un Viļņas Krīzes centru sievietēm un bērniem piedāvā apgūt praktiskās izglītības programmu “Multidisciplinārās atbalsta sistēmas izveide vardarbības upuriem”.

29.06.2010

Otrdien, 29. jūnijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās, tika sveikti ikgadējā konkursa bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem nominanti. Šo konkursu inspekcija rīko, lai veicinātu bērnu aprūpes iestāžu darbinieku un bērnu savstarpēji labvēlīgas attiecības. Tos bērnu namu darbiniekus, kuri kļuvuši par bērnu draugiem un uzticības personām, konkursam izvirza paši bērni.

29.06.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta Liepājas reģiona galvenā inspektore Inga Dobele un vecākā inspektore Ilona Šlisere sadarbībā ar inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta Liepājas reģiona pārvaldes vecāko referenti Mariku Blumbergu 2010. gada 7. jūlijā no plkst. 11:00 līdz plkst. 14:00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Aizputes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

17.06.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir uzsākusi īstenot projektu – kustība „Draudzīga māja”, kā mērķis ir uzlabot un padarīt draudzīgāku dzīves vidi bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Trešdien, 16. jūnijā, VBTAI telpās notika pirmā kustībā iesaistījušos iestāžu pārstāvju un inspekcijas speciālistu tikšanās.

14.06.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar portālu „Draugiem.lv” un laikrakstu „Diena” organizēja konkursu skolēniem par kustības „Draudzīga skola” grafiskā logo izstrādi. Mēs saņēmām vairāk nekā 200 darbus no visas Latvijas. Starp šiem logo projektiem ir ārkārtīgi daudz patiesi jauku, interesantu ideju un krāšņu zīmējumu, kas, protams, padara uzvarētāja izvēli ļoti grūtu.

13.05.2010

Esam apkopojuši informāciju par skolām, kas iesaistījušās kustībā "Draudzīga skola" un jau parakstījušas vienošanās dokumentu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju par sadarbību kustības ietvaros.

Šis saraksts, kurā varat atrast arī skolu kontaktinformāciju un kustības kontaktpersonas, tiks regulāri aktualizēts, kustībā iesaistoties arvien jaunām skolām. Ar šī saraksta palīdzību ikviens interesents varēs atrast sev tuvāko skolu - kustības dalībnieci, lai noskaidrotu visus ar "Draudzīgu skolu" saistītos jautājumus, veidotu kopīgus projektus vai vienkārši dalītos savā pieredzē.

07.06.2010

Nepietiekams darbs ar nelabvēlīgajām ģimenēm un formāla pieeja problēmu risināšanai, kā arī neapmierinoša krīzes profilakse ir dažas no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notikušajā diskusijā ar krīžu un ģimenes atbalsta centru pārstāvjiem, Latvijas Bērnu fonda un nodibinājuma „Centrs Dardedze” piedalīšanos iztirzātajām problēmām.

03.06.2010

Noslēdzies ikgadējais eseju konkurss. Šogad tā nosaukums bija "Es risinu konfliktu...". Skolēni konkursam iesūtīja darbus par savu pieredzi un pārdomām dažādu konfliktsituāciju risināšanā skolas vidē.

Domājams, eseju konkursa dalībnieku idejas un domas varēs noderēt arī citiem lasītājiem. Tieši tāpat tās dos pozitīvu impulsu arī kustībai "Draudzīga skola".

Publicētas tiek tikai tās konkursā uzvarējušo skolēnu esejas, kuri tam ir devuši savu piekrišanu.

Ar esejās varat iepazīties pielikumā. Patīkamu lasīšanu!

03.06.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  Liepājas reģiona  vecākā inspektore Ilona Šlisere 2010. gada 22. jūnijā no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00 Cīravas pagasta padomes telpās, Cīravā, Aizputes novadā sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Cīravas pagasta speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.06.2018