Aktualitātes

14.05.2010

Šā gada 25. maijā notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu rīkotā konsultāciju diena Kuldīgas novadā. Tā notiks no plkst. 11:00 līdz 14:00 Kuldīgas novada domes p/a „Sociālais dienests” zālē, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.

06.05.2010

Visos Latvijas reģionos sākusies jauno audžuģimeņu apmācība. Īpaši liela interese šogad no topošo audžuģimeņu puses vērojama Rīgas, Jelgavas un Kandavas novados, kur daudzas jaunas ģimenes izteikušas gatavību iesaistīties audžuģimeņu kustībā un nokārtojušas nepieciešamos dokumentus un formalitātes, lai uzsāktu mācības. Pēc to sekmīgas pabeigšanas ģimenēm būs iespēja iegūt audžuģimenes statusu – par to lēmumu pieņems katras ģimenes dzīvesvietas bāriņtiesa.

28.04.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā ir ievietots metodiskais materiāls, kas varētu palīdzēt pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem darbā ar bērniem, kuru vecāki ilgstoši atrodas citā valstī.

27.04.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā ir ievietots metodiskais materiāls „Mediācija skolā”, ko pedagogu un skolēnu vajadzībām sagatavots Ullas Zumentes – Stīlas redakcijā. Lai gan prioritāri grāmata paredzēta skolām, tajā ieteikumus konfliktu risināšanai sarunu ceļā atradīs ikviens interesents.

27.04.2010

2010. gada 25. maijā Alojas novada Kultūras nama mazajā zālē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Alojas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

27.04.2010

18. maijā Jēkabpils novada pašvaldības telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Jēkabpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

26.04.2010

Inspekcija aicina iepazīties ar konferences "Bērna interešu ievērošana, organizējot starpinstitucionālo sadarbību, vardarbības pret bērnu gadījumu risināšanā” materiāliem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.08.2018