Aktualitātes

12.01.2010
Lai palīdzētu negadījumos un vardarbībā cietušiem bērniem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izveidojusi īpašu krīzes komandu, kas sniegs psiholoģisko atbalstu šiem bērniem.
12.01.2010
Informējam, ka pamatojoties uz 2009.gada 12.decembrī Saeimā pieņemto likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” no š.g. 1.janvāra inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību.
12.01.2010
Saskaņā ar 2009.gada 12.decembrī Saeimā pieņemto likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” no 2010.gada 1.janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – inspekcija) uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību.
22.12.2009
Ņemot vērā izmaiņas valsts pārvaldē, no 2010.gada 1.janvāra audžuģimenēm psiholoģisko, informatīvo un metodisko atbalstu turpmāk nodrošinās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
14.12.2009

Trešdien, 16. decembrī, plkst.11:00, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē semināru Latvijas skolēnu skolu pašpārvalžu pārstāvjiem.

08.12.2009

Trešdien, 9.decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notiks valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru ikmēneša tikšanās.

01.12.2009

Trešdien, 2.decembrī plkst. 11:00, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē diskusiju pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem.

30.11.2009

Sakarā ar Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra (RBTAC) slēgšanu, RBTAC Uzticības tālrunis 67334441 tiek pāradresēts uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111. Līdz ar to bērniem, kuri zvana uz uzticības tālruni, arī turpmāk ir nodrošināta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts.

26.11.2009

Sakarā ar skolās pieaugušo vardarbības skaitu vienaudžu vidū, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīkoja diskusiju „Vardarbības mazināšanas iespējas izglītības iestādēs”. Pēc VBTAI statistikas datiem, šī gada laikā uz Bērnu un pusaudžu tālruni 116111 saņemti 799 zvani par vardarbību izglītības iestādēs, no kuriem 690 par vardarbību vienaudžu vidū. Tāpat VBTAI konstatējusi 59 ar bērnu tiesību pārkāpumiem saistītus bērnu tiesību pārkāpumus skolās, 197 skolēni vai viņu vecāki lūguši VBTAI iesaistīties konfliktsituāciju risināšanā izglītības iestādēs.

23.11.2009

Kopš novembra sākuma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē seminārus pirmskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.06.2018