Aktualitātes

07.06.2010

Nepietiekams darbs ar nelabvēlīgajām ģimenēm un formāla pieeja problēmu risināšanai, kā arī neapmierinoša krīzes profilakse ir dažas no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notikušajā diskusijā ar krīžu un ģimenes atbalsta centru pārstāvjiem, Latvijas Bērnu fonda un nodibinājuma „Centrs Dardedze” piedalīšanos iztirzātajām problēmām.

03.06.2010

Noslēdzies ikgadējais eseju konkurss. Šogad tā nosaukums bija "Es risinu konfliktu...". Skolēni konkursam iesūtīja darbus par savu pieredzi un pārdomām dažādu konfliktsituāciju risināšanā skolas vidē.

Domājams, eseju konkursa dalībnieku idejas un domas varēs noderēt arī citiem lasītājiem. Tieši tāpat tās dos pozitīvu impulsu arī kustībai "Draudzīga skola".

Publicētas tiek tikai tās konkursā uzvarējušo skolēnu esejas, kuri tam ir devuši savu piekrišanu.

Ar esejās varat iepazīties pielikumā. Patīkamu lasīšanu!

03.06.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  Liepājas reģiona  vecākā inspektore Ilona Šlisere 2010. gada 22. jūnijā no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00 Cīravas pagasta padomes telpās, Cīravā, Aizputes novadā sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Cīravas pagasta speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

31.05.2010

Pirmdien, 31. maijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās tika sveikti eseju konkursa „Es risinu konfliktu...” uzvarētāji.

29.05.2010

Lai noskaidrotu bērnu un jauniešu priekšstatus par Interneta drošību tika izveidota aptauja ar septiņiem jautājumiem (vienu atvērtu un sešiem slēgtiem). Aptauja tika veikta 2010. gada aprīlī un maijā, aptaujājot bērnus un jauniešus (303 meitenes un 294 puiši) dažādās Latvijas mācību iestādēs. Kopumā tika apkopotas 597 anketas.

Detalizētāku informāciju par aptauju lūdzam skatīt pielikumā.

 

26.05.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) šā gada 28. maijā plkst. 10:00 rīkos preses konferenci, lai informētu par VBTAI Uzticības tālruņa speciālistu veiktās bērnu un pusaudžu aptaujas par drošību internetā rezultātiem, VBTAI Krīzes komandas darbību, kā arī citiem ar bērnu drošību saistītiem jautājumiem.

 

14.05.2010

Šā gada 25. maijā notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu rīkotā konsultāciju diena Kuldīgas novadā. Tā notiks no plkst. 11:00 līdz 14:00 Kuldīgas novada domes p/a „Sociālais dienests” zālē, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.

06.05.2010

Visos Latvijas reģionos sākusies jauno audžuģimeņu apmācība. Īpaši liela interese šogad no topošo audžuģimeņu puses vērojama Rīgas, Jelgavas un Kandavas novados, kur daudzas jaunas ģimenes izteikušas gatavību iesaistīties audžuģimeņu kustībā un nokārtojušas nepieciešamos dokumentus un formalitātes, lai uzsāktu mācības. Pēc to sekmīgas pabeigšanas ģimenēm būs iespēja iegūt audžuģimenes statusu – par to lēmumu pieņems katras ģimenes dzīvesvietas bāriņtiesa.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.02.2019