Aktualitātes

26.02.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoriem Daugavpilī mainījusies adrese – tagad viņus var sameklēt Daugavpilī, Saules ielā 15. Tālruņa numurs saglabājas iepriekšējais – 65 422 336.

24.02.2010

19. martā Amatas novada bāriņtiesas telpās notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Amatas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

26.02.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoriem Liepājā mainījusies adrese – tagad viņus var sameklēt Liepājā, Graudu ielā 45. Tālruņa numurs saglabājas iepriekšējais – 63 429 624, tāpat arī faksa numurs – 63 429 625.

24.02.2010

10.martā Brocēnu novada domes zālē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Brocēnu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

12.02.2010

 

No šā gada 15. februāra visā Latvijas teritorijā profesionāli psihologi organizēs un vadīs atbalsta grupas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm.

12.02.2010

 

No šā gada 15. februāra visā Latvijas teritorijā bez maksas tiek nodrošināta psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bērniem un ģimenēm krīzes situācijā.

10.02.2010
"Net-Safe Latvia" sadarbībā ar "Microsoft Latvia" Otrdien rīkotajā diskusijā par bērnu drošību sociālajos portālos aktualizētas problēmas sociālo portālu vidē. Diskusijas mērķis bija veicināt izpratni par sekām, kādas var rasties, neapdomīgi izplatot personisku informāciju par sevi internetā. Tika pārrunātas interneta attīstības tendences, kas saistītas ar personas privātumu internetā, kā arī psiholoģiskas dabas problēmas, kas var rasties, neapdomīgi ievietojot personisku informāciju.
05.02.2010
Šā gada 9. februārī vairāk nekā 60 valstīs visā pasaulē atzīmē Drošāka interneta dienu. Latvijā notiekošajos pasākumos iesaistījusies arī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), kuras Uzticības tālrunī 10. februārī būs iespējams konsultēties par personiskās drošības jautājumiem internetā.
02.02.2010
Pēc publikācijas portālā „TVNet”, kurā Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Iluta Vilnīte stāstīja par arvien pieaugošo bērnu un pusaudžu skaitu, kuri spiesti ikdienā dzīvot trūkumā, ar piedāvājumu palīdzēt VBTAI vērsās biedrības „Līdere” vadītāja Aiva Vīksne. Rezultātā tika apzinātas vairākas ģimenes ar bērniem Latvijas reģionos, kuru stāvoklis ir īpaši grūts, un biedrības „Līdere” savāktā palīdzība – pārtika un saimniecībā visnepieciešamākās preces, - tām nogādāta.
12.01.2010
Vēlamies informēt, ka ar 2010.gada 1.janvāri stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”, kuros noteikts, ka turpmāk Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā - inspekcija) nodrošinās audžuģimeņu darbības koordinēšanu un veiks uzskaiti audžuģimeņu reģistrā.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.10.2018