Aktualitātes

05.02.2010
Šā gada 9. februārī vairāk nekā 60 valstīs visā pasaulē atzīmē Drošāka interneta dienu. Latvijā notiekošajos pasākumos iesaistījusies arī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), kuras Uzticības tālrunī 10. februārī būs iespējams konsultēties par personiskās drošības jautājumiem internetā.
02.02.2010
Pēc publikācijas portālā „TVNet”, kurā Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Iluta Vilnīte stāstīja par arvien pieaugošo bērnu un pusaudžu skaitu, kuri spiesti ikdienā dzīvot trūkumā, ar piedāvājumu palīdzēt VBTAI vērsās biedrības „Līdere” vadītāja Aiva Vīksne. Rezultātā tika apzinātas vairākas ģimenes ar bērniem Latvijas reģionos, kuru stāvoklis ir īpaši grūts, un biedrības „Līdere” savāktā palīdzība – pārtika un saimniecībā visnepieciešamākās preces, - tām nogādāta.
12.01.2010
Vēlamies informēt, ka ar 2010.gada 1.janvāri stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”, kuros noteikts, ka turpmāk Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā - inspekcija) nodrošinās audžuģimeņu darbības koordinēšanu un veiks uzskaiti audžuģimeņu reģistrā.
12.01.2010
Lai palīdzētu negadījumos un vardarbībā cietušiem bērniem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izveidojusi īpašu krīzes komandu, kas sniegs psiholoģisko atbalstu šiem bērniem.
12.01.2010
Informējam, ka pamatojoties uz 2009.gada 12.decembrī Saeimā pieņemto likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” no š.g. 1.janvāra inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību.
12.01.2010
Saskaņā ar 2009.gada 12.decembrī Saeimā pieņemto likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” no 2010.gada 1.janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – inspekcija) uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību.
22.12.2009
Ņemot vērā izmaiņas valsts pārvaldē, no 2010.gada 1.janvāra audžuģimenēm psiholoģisko, informatīvo un metodisko atbalstu turpmāk nodrošinās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
14.12.2009

Trešdien, 16. decembrī, plkst.11:00, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē semināru Latvijas skolēnu skolu pašpārvalžu pārstāvjiem.

08.12.2009

Trešdien, 9.decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notiks valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru ikmēneša tikšanās.

01.12.2009

Trešdien, 2.decembrī plkst. 11:00, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē diskusiju pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.02.2019