Aktualitātes

11.11.2009

Ceturtdien, 12.oktobrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) notiek Rīgas sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāju tikšanās.

11.11.2009

Ceturtdien, 12.novembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00 sakarā ar tehniskiem darbiem, nedarbosies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (80006008).

05.11.2009

Oktobra nogalē, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāve Dace Pussare piedalījās Varšavā organizētajā seminārā par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu Austrumeiropas valstīs – riska faktoru mazināšanu un novēršanu un iespējamiem preventīvajiem pasākumiem.

03.11.2009

Oktobra beigās, no 28.oktobra līdz 30.oktobrim, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotās akcijas „Vecāku uzticības tālrunis” laikā uz zvanītāju jautājumiem atbildēja bērnu tiesību, sociālo jautājumu, izglītības un medicīnas speciālisti, kuri kopumā sniedza gandrīz 40 konsultācijas.

02.11.2009

Oktobra beigās, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa departamenta direktore Iluta Vilnīte piedalījās  Insafe tīkla organizētajā  seminārā „Online Safety 3.0?”. Insafe ir starptautiska organizācija, kas koordinē informācijas apriti par drošu interneta lietošanu Eiropā.

30.10.2009

Piektdien, 30. oktobrī no 14:00 - 16:00, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektore Kristīne Veispale atbildēs uz zvanītāju jautājumiem par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem, kā arī par konfliktsituāciju risināšanu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs.

30.10.2009

Piektdien, 30. oktobrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Pļaviņu novada pašvaldību organizē konsultāciju dienu.

29.10.2009

Ceturtdien, 29.oktobrī, no 14:00 – 16:00, Valsts izglītības satura centra Izglītības departamenta Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece atbildēs uz zvanītāju jautājumiem par izglītību - mācību programmu saturu, eksāmeniem.

29.10.2009

Ceturtdien, 29. oktobrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Iecavas un Līvānu pašvaldībām organizē konsultāciju dienu.

28.10.2009

Trešdien, 28.oktobrī, laikā no 15:00 – 17:00, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta - Riekstiņa  sniegs atbildes uz jautājumiem, kas saitīti ar ģimenes tiesībām – šķirti dzīvojošu vecāku tiesībām un pienākumiem, bērnu dzīves vietas noteikšanu, saskarsmes tiesībām ar bērnu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.12.2018