Aktualitātes

30.11.2009

Sakarā ar Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra (RBTAC) slēgšanu, RBTAC Uzticības tālrunis 67334441 tiek pāradresēts uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111. Līdz ar to bērniem, kuri zvana uz uzticības tālruni, arī turpmāk ir nodrošināta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts.

26.11.2009

Sakarā ar skolās pieaugušo vardarbības skaitu vienaudžu vidū, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīkoja diskusiju „Vardarbības mazināšanas iespējas izglītības iestādēs”. Pēc VBTAI statistikas datiem, šī gada laikā uz Bērnu un pusaudžu tālruni 116111 saņemti 799 zvani par vardarbību izglītības iestādēs, no kuriem 690 par vardarbību vienaudžu vidū. Tāpat VBTAI konstatējusi 59 ar bērnu tiesību pārkāpumiem saistītus bērnu tiesību pārkāpumus skolās, 197 skolēni vai viņu vecāki lūguši VBTAI iesaistīties konfliktsituāciju risināšanā izglītības iestādēs.

23.11.2009

Kopš novembra sākuma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē seminārus pirmskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.

20.11.2009

Piektdien, 20. novembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību organizē konsultāciju dienu.

17.11.2009
Sveicam Valsts dzimšanas dienā !

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!

 

/O.Vācietis/

16.11.2009

Sakarā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērnu tiesībām 20. gadadienu un, lai meklētu risinājumus un rastu idejas skolās vienaudžu vidū pieaugušās vardarbības novēršanai, tostarp, lai veicinātu institūciju savstarpējo sadarbību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīko diskusiju „Vardarbības mazināšanas iespējas izglītības iestādēs”.

16.11.2009

Pirmdien, 16. novembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību organizē konsultāciju dienu.

11.11.2009

Ceturtdien, 12.oktobrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) notiek Rīgas sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāju tikšanās.

11.11.2009

Ceturtdien, 12.novembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00 sakarā ar tehniskiem darbiem, nedarbosies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (80006008).

05.11.2009

Oktobra nogalē, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāve Dace Pussare piedalījās Varšavā organizētajā seminārā par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu Austrumeiropas valstīs – riska faktoru mazināšanu un novēršanu un iespējamiem preventīvajiem pasākumiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.02.2019