Aktualitātes

03.03.2009

Jau otro gadu pēc kārtas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina pieteikumu konkursu bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem „Mūs vienmēr uzklausa un saprot...”. Konkursa mērķis ir apzināt, kuras īpašības un kādu darba stilu bērnu aprūpes iestāžu darbiniekos audzēkņi ciena un vērtē visaugstāk.

02.03.2009

Lai veicinātu savstarpējo sapratni un iecietību starp bērniem un vecākiem, kā arī sekmētu pozitīvas attiecības un mazinātu vardarbību ģimenē, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un Rīgas domes Atkarības profilakses centru izsludina konkursus skolēniem „Gribu pateikt saviem vecākiem, ka ...” .

25.02.2009
Trešdien, 25.februārī, inspekcijā viesojās Rūjienas vidusskolas 9. klases skolēni.
19.02.2009

Ceturtdien, 19.februārī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notika atvērto durvju diena, kuras laikā varēja iepazīties ar inspekcijas darbu.

18.02.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 12. martā plkst. 11.00, organizē semināru pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem. Seminārā tiks sniegta informācija par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, par inspekcijas 2008. gada darba rezultātiem un 2009. gada prioritātēm, kā arī tiks pārrunāti citi aktuāli jautājumi saistībā ar bērnu tiesībām un bērnu drošību.

17.02.2009

Otrdien, 17.decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) viesojās Ventspils vakara vidusskolas 11. un 12. klases skolēnu pārstāvji.Viesus sagaidīja, un ar bērnu un jauniešu uzticības tālruņa darbu, kā arī ar inspekcijas darbību kopumā iepazīstināja uzticības tālruņa konsultante psiholoģe Zane Avotiņa.

13.02.2009

Ceturtdien, 13.februārī, inspekcijā notika Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona sociālo pedagogu tikšanās, kuras laikā sociālie pedagogi no izglītības iestādēm tika iepazīstināti ar Net – Safe Latvia projektu.

11.02.2009

Otrdien,10. februārī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) viesojās skolēni no Jūrmalas skolām. Viesi tika iepazīstināti ar inspekcijas darbu – tās struktūru, funkcijām un veicamajiem uzdevumiem.

09.02.2009
Sākot ar 10. februāri, bērni un pusaudži var zvanīt uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 80006008, un ziņot par gadījumiem, ja pret viņiem notikusi emocionālā vardarbība internetā
04.02.2009

Atbilstoši 2005.gada 29.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības nolikums” 13.punktā noteiktajam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) iesniedz pārskatu un analīzi Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministram Aināram Baštikam par inspekcijas funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu 2008.gadā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.08.2018