Aktualitātes

20.08.2009

Šonedēļ valdības sēdē akceptēti grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī paredzētas izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu likumā. Paredzētie grozījumi vēl jāpieņem Saeimai.

Paredzamie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā nosaka, ka policija, bērnu aprūpes, izglītības, ārstniecības vai sociālās rehabilitācijas iestādes var atteikties paziņot bērna vecākiem vai tuviem radiniekiem bērna atrašanās vietu un aizliegt bērna vecākiem un tuviem radiniekiem satikties ar bērnu, ja tikšanās kaitē bērna veselībai, attīstībai un drošībai.

13.08.2009

Lai nepilngadīgie ieslodzītie iegūtu psiholoģiskās zināšanas un prasmes, kas motivētu viņus uzsākt sociāli atzītu dzīves veidu un palīdzētu veiksmīgāk adaptēties atgriežoties no apcietinājuma, kā arī, lai mazinātu savstarpējos konfliktus nepilngadīgo ieslodzīto vidū un starp uzraugiem un nepilngadīgajiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi Cēsu nepilngadīgo audzināšanas iestādē organizē semināru – radošās darbnīcas nepilngadīgo ieslodzīto sociālpsiholoģiskai izaugsmei.

28.07.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas psihologi, audžuģimeņu salidojuma pirmajā dienā 25.jūlijā, novadīja semināru - radošo darbnīcu „Pozitīvā disciplinēšana”. Seminārā kopumā piedalījās 88 audžuvecāki.

24.07.2009

No 25. līdz 26.jūlijam, Krāslavas rajonā, atpūtas vietā „Dridži”, notiks 5.audžuģimeņu salidojums - seminārs, kuru rīko Labklājības ministrija, un tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad tajā piedalīsies inspekcijas speciālisti.

17.07.2009

Saistībā ar pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kad liela daļa vecāku vairs nevar atļauties bērnus sūtīt uz vasaras nometnēm, kā arī nometņu skaits ir samazinājies un bērniem bieži vien nākas palikt mājās vieniem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina vecākus pievērst uzmanību bērnu drošībai.

15.07.2009

Ceturtdien, 16.jūlijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē tikšanos ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvjiem un piecu ieslodzījuma vietu, kurās uzturas nepilngadīgie, priekšniekiem.

01.07.2009

Sadaļā "Pārskati un atskaites" ir pieejams Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2008. gada pārskats.

01.07.2009

Līdz ar silta laika iestāšanos un peldsezonas aktīvu sākumu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina pieaugušos, pievērst uzmanību bērnu drošībai pie ūdenskrātuvēm, kurās ierīkotas peldvietas, kā arī, redzot, ka mazgadīgi bērni ,bez pieaugušo klātbūtnes, uzturas pie ūdenstilpnēm, būt atbildīgiem un aktīvi rīkoties iespējamā nelaimes gadījuma novēršanai.

19.06.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) vēršas pie vecākiem ar aicinājumu, Līgo svētku laikā, būt īpaši uzmanīgiem un pārliecināties par bērnu drošību, tādejādi pasargājot bērnus no negadījumiem.

09.06.2009

Jūnija sākumā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI), tika sveiktas sešas pieteikuma konkursa „Mūs vienmēr uzklausa un saprot...” uzvarētājas.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019