Aktualitātes

27.03.2009
Piektdien, 27. martā , Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) notika kārtējā Valsts policijas (VP) un Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrības (BPBMB) pārstāvju tikšanās.
23.03.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekus piedalīties profesionālās izaugsmes semināros – radošajās darbnīcās „Dzīves prasmju un iemaņu mācīšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs”.

19.03.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas psiholoģes izstrādājušas un sagatavojušas metodisko materiālu „16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai”.

17.03.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija otrdien, 7.aprīlī no 10.00 līdz 16.00, organizē semināru izglītības iestāžu darbiniekiem „Efektīvas sarunas vadīšanas prasmes problēmsituācijās”.

16.03.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija pirmdien, 6.aprīlī no 10.00 līdz 15.00, organizē semināru izglītības iestāžu darbiniekiem „Pozitīvā disciplinēšana”.

11.03.2009

Ceturtdien, 12. martā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīko semināru pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem. Seminārā paredzēts ziņot par 2008. gadā paveikto bērnu tiesību aizsardzības jomā un 2009. gada prioritātēm.

03.03.2009

Jau otro gadu pēc kārtas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina pieteikumu konkursu bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem „Mūs vienmēr uzklausa un saprot...”. Konkursa mērķis ir apzināt, kuras īpašības un kādu darba stilu bērnu aprūpes iestāžu darbiniekos audzēkņi ciena un vērtē visaugstāk.

02.03.2009

Lai veicinātu savstarpējo sapratni un iecietību starp bērniem un vecākiem, kā arī sekmētu pozitīvas attiecības un mazinātu vardarbību ģimenē, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Latvijas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un Rīgas domes Atkarības profilakses centru izsludina konkursus skolēniem „Gribu pateikt saviem vecākiem, ka ...” .

25.02.2009
Trešdien, 25.februārī, inspekcijā viesojās Rūjienas vidusskolas 9. klases skolēni.
19.02.2009

Ceturtdien, 19.februārī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notika atvērto durvju diena, kuras laikā varēja iepazīties ar inspekcijas darbu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.02.2019