Aktualitātes

23.12.2008
Gaišus Ziemassvētkus ! Novēlam mīlestību, cerību un prieku !

Es ticu, ka ir brīnumi, kas necerēti nāk,

Un daiļu sapņu pasauli ap sevi radīt sāk.

Es ticu, ka ir laimība,

Kas svētās liesmās mirdz,

Un, ja tā visa nebūtu

Vai justu mums tad sirds ?

(J.Poruks)

22.12.2008

Sākot ar 24.decembri sadarbībā ar Lattelecom, notiks Ziemassvētku akcija „Uzticies... Tevi dzirdēs un sapratīs”, kas norisināsies 3 diennaktis pēc kārtas, kuras laikā bērniem un pusaudžiem būs iespēja zvanot uz uzticības tālruni saņemt palīdzību kā svētku dienās, tā arī svētku nakts stundās.

                 

 

17.12.2008

Ceturtdien, 18.decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīko preses konferenci, kurā paredzēts paziņot par Eiropas vienotā tālruņa palīdzības numura iegūšanu, lai arī turpmāk nodrošinātu pakalpojumus ar sociālo vērtību, vienlaikus tiks pieteikta akcija sadarbībā ar Lattelecom „Uzticies...Tevi sadzirdēs un sapratīs”, kura norisināsies 72 stundas bez pārtraukuma, kā arī  paziņos par VBTAI dalību EK projektā „Net – Safe”.

15.12.2008

11.decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā notika Latvijas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvju ikgadējā tikšanās, kuras laikā skolēni tika informēti par dažādām aktivitātēm, saistībā ar bērnu un pusaudžu drošību internetā, jaunākajām aktualitātēm nodibinājuma „Centrs Dardedze” darbībā, kā arī bija iespēja darboties grupās, kurās notika radošs darbs saistībā ar kritēriju izstrādi vairākiem pasākumiem, kas paredzēti skolēnu iesaistīšanai dažādās aktivitātēs.

10.12.2008

Ceturtdien, 11.decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), rīko diskusiju „Konfliktsituāciju risku mazināšanas iespējamie risinājumi bērnu un vecāku savstarpējās attiecībās”.

Diskusija tiek rīkota, lai veicinātu savstarpējo izpratni starp vecākiem un bērniem, un rastu iespējamos problēmas risinājumus, tostarp kur vecākiem meklējama palīdzība izveidojošos konfliktsituāciju gadījumos.

02.12.2008

Novembra vidū „Centrs Dardzedze” sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Eiropas Integrācijas Biroju uzsāka kampaņu „Redzi. Dzirdi. Paziņo.”.

02.12.2008

Pirmdien, 1.decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psiholoģes Anda Suharevska un Amanda Zariņa, Bauskas rajona izglītības darbiniekiem vadīja semināru „Efektīvas sarunas vadīšanas prasmes problēmsituācijās”.

27.11.2008

 

Piektdien, 28. novembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē konferenci ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem „Bērnu disciplinēšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi”, kurā bērnu tiesību aizsardzības speciālisti, pedagogi un psihologi diskutēs par skolēnu disciplīnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Speciālisti dalīsies pieredzē, kas saistīta ar bērnu uzvedību, tās izpausmēm, kā arī veidiem un metodēm, kā uzlabot bērnu savstarpējās attiecības.

27.11.2008

Ceturtdien, 27.novembrī, Valsts bērnu tiesību inspekcijā notiks diskusija, kurā piedalīsies Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psiholoģe Dace Ļutkus un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona skolu sociālie pedagogi.

24.11.2008

Lai mazinātu vienaudžu savstarpējo vardarbību un neļautu nevienam palikt vienaldzīgam, vienlaicīgi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā ar Swedbankas atbalstu, ir izstrādāts projekts „Punkts”, kas kompleksi risina ar pusaudžu vardarbību jeb mobingu saistītos jautājumus.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.03.2019