Darba plāni nedēļai

13.06.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 16.jūnija līdz 20.jūnijam, 2008

Plānotais laiks

Aktivitātes

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

17.06.2008.

Ģimenei draudzīga komersanta vērtēšana

18.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krīzes centrā „Laipas”

19.06.2008.

VBTAI starpinstitucionāla tikšanās ar Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas pārstāvjiem par pārbaudes rezultātiem psihoneiroloģiskajās slimnīcās

20.06.2008.

Bērnu personu lietu pārbaude bērnu namā „Dzeguzīte”

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

17.06.2008.

Strazdes bērnu namā bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude

18.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu diennakts nometnē „8 dienas Holivudā”

19.06.2008.

Rīgā tikšanās par pārbaužu rezultātiem psihoneiroloģiskajās ārstniecības iestādēs

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

17.06.2008.

Tikšanās ar Madonas rajona policijas pārstāvi I.Vāveri par bērnu tiesību jautājumiem

19.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude SKII „Strautiņi”

20.06.2008.

Sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ārpusģimenes aprūpes departamenta audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas Latgales reģiona konsultanti I.Upi tikšanās ar Vecumu pagasta padomes priekšsēdētāju A.Druviņu, pašvaldības atbildīgajām amatpersonām par bērnu tiesību nodrošināšanas jautājumiem; tikšanās ar Viļakas robežsardzes pārvaldes priekšnieka vietnieku A.Strupku par bērnu tiesību jautājumiem

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

18.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu vasaras nometnē „Baiļi”

19. – 20.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Valmieras rajona bērnu un ģimenes centrā „Pārgauja”

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

17.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils 1.bērnu namā-patversmē „Auseklītis”

17.06.2008.

Konkursa „Manas dzīvesprasmes” organizēšana Daugavpils 1.bērnu namā-patversmē „Auseklītis”

18.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude vasaras atpūtas nometnē „Sauleszaķēni” Krāslavas pamatskolā

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

17.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude dienas jaunrades nometnē Ludzas 2.vidusskolā

17.06.2008.

Peldvietu apsekošana Ludzas pilsētā un tās apkārtnē

17.06.2008.

Tikšanās ar Preiļu rajona Izglītības pārvaldes speciālistiem par bērnu tiesību ievērošanu izglītības iestādēs un pašvaldībās, par sociālo pedagogu lomu, risinot jautājumus par skolēnu klaiņošanas un skolas neapmeklēšanas problēmām, par pašvaldību iesaistīšanos šo problēmu risināšanā

18.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude dienas jaunrades nometnē „Skaņburdienas” Rēzeknes 1.vidusskolā

20.06.2008.

Rotaļlaukumu apsekošana Rēzeknē

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

17.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Liepājas bērnu patversmē

18.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 15.vidusskolas organizētajā dienas radošajā un izglītojošā nometnē „Es. Mēs. Dabā un pasaulē”

20.06.2008.

Radošās darbnīcas Liepājas bērnu nama bērniem, izmantojot īsfilmas „Konfliktrisināšana” par konfliktsituāciju risināšanu
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020