Darba plāni nedēļai

20.06.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 25.jūnija līdz 27.jūnijam, 2008

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

26.06.2008.

 

Tikšanās ar Bērnu poliklīnikas „Biķernieki” administrāciju, fizioterapeiti

 

26.06.2008.

VBTAI tikšanās ar Garkalnes novada domes priekšsēdētāju saistībā ar Berģu pamatskolā esošās situācijas risināšanu

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

26.06.2008.

Kuldīgā tikšanās ar vecākiem, pārrunājot konflikta risināšanas iespējas

 

27.06.2008.

Kandavas novadā tikšanās sadarbībā ar BĢLM konsultanti L.Bergmani

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

25.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Alūksnes rajona bērnu namā-patversmē

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

25.06.2008.

Peldvietu apsekošana Subates apkārtnē sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem

 

25.06.2008.

Tikšanās ar Subates pašvaldības speciālistiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu riska ģimenēs

 

27.06.2008.

Tikšanās ar Vaboles pagasta padomes speciālistiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu riska ģimenēs, kā arī ar potenciālajām audžuģimenēm sadarbībā ar BĢLM konsultanti I.Upi

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

25.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude dienas jaunrades nometnē Ludzas Bērnu un jauniešu centrā

 

25.06.2008.

Tikšanās sadarbībā ar BĢLM konsultanti ar Briģu pagasta

bāriņtiesas un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

 

27.06.2008.

Tikšanās ar Ludzas rajona valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

25.06.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 3.pamatskolas dienas atpūtas un izglītojošā nometnē „Varavīksne 2008”

 

27.06.2008.

Radošās darbnīcas Liepājas bērnu nama darbiniekiem, izmantojot īsfilmas „Konfliktrisināšana” par konfliktsituāciju risināšanu

 

 

VALMIERA

 (Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

27.06.2008.

 

Tikšanās ar Valkas rajona Smiltenes pilsētas, Smiltenes, Blomes un Brantu pagastu pašvaldību sociālā darba speciālistiem un bāriņtiesu priekšsēdētājiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021