Darba plāni nedēļai

27.06.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 30.jūnija līdz 4.jūlijam, 2008

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

30.06.2008.

Tikšanās ar centra „Dardedze” speciālistiem par padziļinātās izpētes rezultātiem bērnu namā „Dzeguzīte”

 

01.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā – patversmē „Apīte”

 

03.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu namā „Vita”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

01.07.2008.

Radošās darbnīcas bērnu nama „Selga” bērniem

 

02.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne”

 

03.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu diennakts nometnē „Bembi”

 

03.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu diennakts nometnē „Krāsu vilnis”

 

04.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude biedrības „Palīdzības centrs „Spēkavots”” rīkotajā nometnē Pelču speciālajā internātskolā – attīstības centrā

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

02.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošana un personas lietu pārbaude Madonas rajona pašvaldības ģimenes centrā „Zīļuks”

 

03.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē „Es - tīne līdere” Apes vidusskolā

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

02.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu mākslas un kultūras vasaras nometnē

 

04.07.2008.

Tikšanās ar Valmieras rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja darbiniekiem par pašvaldības bāriņtiesas, sociālā dienesta kompetenci, par institucionālo sadarbību bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai, kā arī par institūciju darbību bērnu drošības nodrošināšanai vasaras periodā un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

30.06.2008.

Tikšanās ar Vaboles pagasta padomes speciālistiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu riska ģimenēs, kā arī ar potenciālajām audžuģimenēm, sadarbībā ar BĢLM konsultanti I.Upi

 

01.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aknīstes bērnu un jauniešu centra nometnē „Sports kabatā”

 

01.07.2008.

Peldvietu apsekošana Aknīstes apkārtnē sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem

 

02.07.2008.

Peldvietu apsekošana Ilūkstes novada apkārtnē sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

30.06.2008.

Tikšanās ar Ozolaines pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju D.Buli un sociālo darbinieku M.Deņisovu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenē

 

30.06.2008.

Ģimenes dzīves apstākļu apsekošana saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenē

 

01.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē „Noslēpumu sala” Silajāņu pamatskolā

 

02.07.2008.

Audžuģimenes apsekošana Ciblas novadā sadarbībā ar BĢLM konsultanti I.Upi

 

02.07.2008.

Tikšanās ar Ciblas novada bāriņtiesas darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

 

04.07.2008.

Audžuģimeņu apsekošana Rēzeknē sadarbībā ar BĢLM konsultanti I.Upi

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

01.07.2008.

Tikšanās ar Sakas novada sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesas priekšsēdētāju par bērnu un ģimeņu situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī starpinstitūciju sadarbību un komandas darbu institūcijās

 

01.07.2008.

Ūdenstilpņu apsekošana (Kapsēdes ūdenskrātuve, Pāvilostas pludmale), lai noteiktu vai tiek ievērotas Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās normas par bērnu līdz septiņu gadu vecumam atrašanos publiskā vietā bez pieaugušo vai personu ne jaunāku par 13 gadiem klātbūtnes, kā arī peldvietu labiekārtošanu atbilstoši bērnu drošībai

 

03.07.2008.

Radošās darbnīcas Liepājas bērnu nama darbiniekiem par konfliktsituāciju risināšanu

 

04.07.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes internātpamatskolas ģimenes atbalsta centrā „Dialogs”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.01.2021