Darba plāni nedēļai

15.08.2008Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 18.augusta līdz 22.augustam, 2008

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, daļa Rīgas rajona, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle)

 

18.08.2008.

VBTAI Seminārs bērnu sociālās aprūpes centru darbiniekiem

 

19.08.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu namā „Ziemeļi”

 

22.08.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” nometnē „Annāriņas profesori 2”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

19.08.2008.

Reids par bērnu drošību un uzraudzību rotaļlaukumos Ventspils pilsētā

 

19.08.2008.

Tikšanās ar Ventspils pilsētas bērnu tiesību speciālisti L.Porieti par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem un turpmāko sadarbību

 

19.08.2008.

Tikšanās ar Ventspils sociālā dienesta darbinieci S.Strautu darbā ar ģimenēm un bērniem par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem, kā arī par fiziskas personas lietas virzību

 

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

20.08.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude fondā „Žubīte” Ziļevu ģimenes bērnu namā

 

22.08.2008.

Dalība Alūksnes rajona skolu direktoru seminārā. Informācija par nākošā gada aktualitātēm un iepriekšējā mācību gada darba rezultātiem

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

20.08.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude biedrībā „Cerību centrs” Madarā, Cēsu rajona Liepas pagastā

 

22.08.2008.

Audžuģimenes apsekošana Valmieras rajona Matīšu pagastā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konsultanti L.Merginu

 

22.08.2008.

Audžuģimenes apsekošana Valmierā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konsultanti L.Merginu

 

 

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

18.08.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Salaspils sporta kluba nometnē Daugavpilī

 

19.08.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Volejbola nometnē Mežciemā, Daugavpilī

 

20.08.2008.

Radošās darbnīcas par konfliktsituāciju risināšanu Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

 

 

 

 

 

BAUSKA

(Bauska, Dobele, Jelgava)

 

19.08.2008.

 Valsts administrācijas skolas organizētie kursi „Konfliktu vadīšana” Bauskas 2.vidusskolā

 

20.08.2008.

Tikšanās ar Dobeles rajona policijas darbiniekiem, tajā skaitā sadarbībā ar citām institūcijām par bērnu drošību vasaras brīvlaikā

 

20.08.2008.

Tikšanās ar Dobeles rajona izglītības pārvaldes darbiniekiem par bērnu tiesību un savstarpējās sadarbības jautājumiem

 

22.08.2008.

Bērnu personas lietu atkārtota pārbaude Jelgavas rajona bērnu un ģimenes atbalsta centrā Elejā

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

19.08.2008.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes darbiniekiem par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem izglītības iestādēs sākoties jaunajam mācību gadam

 

19.08.2008.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības policiju par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem pašvaldībā, par sadarbības jautājumiem ar citu pašvaldības institūciju speciālistiem

 

20.08.2008.

Bērnu personu lietu pārbaude Tiskādu bērnu namā

 

21.08.2008.

Bērnu rotaļu laukumu un peldvietu apsekošana Rēzeknē un tās piepilsētā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

19.08.2008.

Pārbaude saistībā ar inspekcijas pētījumu Liepājas bērnu sociālās aprūpes centrā „Liepāja”

 

21.08.2008.

Tikšanās ar Liepājas un Liepājas rajona, Saldus pilsētas un rajona bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, kā arī Liepājas pilsētas un rajona Valsts policijas vecāko inspektori darbā ar nepilngadīgajiem par sadarbības jautājumiem bērnu tiesību jomā

 

22.08.2008.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Liepājas bērnu sociālās aprūpes centrā „Liepāja”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020