Darba plāni nedēļai

16.01.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 19.janvāra līdz 23.janvārim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

20.01.2009.

Dalība Madonas rajona tiesas sēdē par paternitātes noteikšanu bērnam

 

20.01.2009.

Dalība BM Ģimenei draudzīga komersanta vērtēšanas komisijas sēdē

 

21.01. un 23.01.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Rīga”

 

22.01.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Bērnu namā – patversme „Annele”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

20.01.2009.

Tikšanās ar Basu pamatskolas skolēniem informējot par vienaudžu savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanas iespējām, demonstrējot īsfilmas

 

23.01.2009.

Tikšanās ar Tukuma rajona un Kandavas novada skolu, internātskolu, speciālo internātskolu direktoriem par inspekcijas 2008.gada darba rezultātiem Kuldīgas reģionā

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

19.01.2009.

Tikšanās ar Beļavas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju S.Mackeviču par nepieciešamajām veicamajām darbībām bērnu tiesību ievērošanas pārkāpumu novēršanai ģimenē un citiem aktuāliem darba jautājumiem

 

21.01.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Gulbenes ģimnāzijā

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

21.01.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”

 

22.01.2009.

Tikšanās ar Valmieras pilsētas 2. pirmskolas izglītības iestādē uzņemto bērnu vecākiem Tēma: vecāku loma iecietības veicināšanai izglītības iestādēs; vecāku un iestādes sadarbība

 

22.01.2009.

Tikšanās ar vecākiem Mārsnēnu pamatskolā. Tēma: „Ģimenes loma, atbildība un sadarbība ar izglītības iestādi”

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

20.01.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Medumu speciālajā internātpamatskola

 

20.01.2009.

Tikšanās ar Medumu speciālās internātpamatskolas pedagogiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā un starpinstitucionālo sadarbību

 

23.01.2009.

Tikšanās ar Ilūkstes novada sociālā dienesta speciālistiem un bāriņtiesu par 2008.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem, inspekcijas 2009.gada prioritātēm un starpinstitucionālo sadarbību

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

20.01.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē

 

21.01.2009.

Audžuģimeņu apsekošana Līvānu novadā, sadarbībā ar BM konsultanti I.Upi

 

21.01.2009.

Tikšanās ar Līvānu novada bāriņtiesu un sociālo darbinieku par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

20.01. – 22.01.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Liepājas Sociālā dienesta Bērnu namā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020