Darba plāni nedēļai

02.02.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 2.februāra līdz 6.februārim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

03.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SAC „Tērvete”

 

03.02.2009.

Uzstāšanās seminārā bāriņtiesu darbiniekiem par starpinstitucionālo sadarbību

 

04.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā „Laubere”

 

04.02.2009.

Tikšanās ar Vidzemes priekšpilsētas sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem

 

05.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vecsaules pamatskolā

 

05.02.2009.

Tikšanās ar Rīgas pašvaldības policijas Nepilngadīgo likumpārkāpēju profilakses nodaļas pārstāvjiem par sadarbības jautājumiem 2009.gadā

 

06.02.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Apīte”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

03.02.2009.

Tikšanās ar Kuldīgas Centra vidusskolas sociālo pedagogu, lai pārrunātu iespējamos sadarbības veidus

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

03.02.2009.

Dalība starpinstitucionālajā sanāksmē Beļavas pagasta padomē par situāciju ģimenē

 

04.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SKII „Strautiņi”

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

04.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā 

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

03.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils rajona Liepenes pamatskolā

 

04.02.2009.

Tikšanās ar Daugavpils rajona Bebrenes vidusskolas pašpārvaldi par aktualitātēm un sadarbību

 

04.02.2009.

Radošās darbnīcas Bebrenes vidusskolas skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

03.02.2009.

Sadarbībā ar BM konsultanti I.Upi audžuģimenes dzīves apstākļu pārbaude Kaunatas pagastā

 

04.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē „Rotaļa”

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

03.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Karaostas pamatskolā

04.02.2009.

Tikšanās ar Saldus rajona pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem par 2008.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem izglītības iestādēs un inspekcijas 2009.gada prioritātēm, starpinstitūciju sadarbību

 

06.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rāvas pamatskolā
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020