Darba plāni nedēļai

06.02.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 9.februāra līdz 13.februārim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

09.02.2009.

Starpinstitucionāla tikšanās bērnu namā „Ilga” par bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes

 

10.02.-11.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu sociālajā aprūpes centrā „Teika”

 

12.02.2009.

Starpinstitucionāla tikšanās ar Mārupes pagasta padomes pārstāvjiem, lai risinātu problēmsituāciju Skultes pamatskolā

 

13.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu namā „Apīte”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

10.02.2009.

Tikšanās ar Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēniem informējot par vienaudžu savstarpējām attiecībām un demonstrējot īsfilmas

 

11.02.2009.

Dalība Talsu pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju seminārā, informējot par bērnu tiesību ievērošanu, sadarbību ar bērnu vecākiem

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

11.02.2009.

Dalība Gulbenes rajona pašvaldību sociālo darbinieku seminārā par starpinstitucionālo sadarbību, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu

 

12.02.2009.

Dalība Gulbenes rajona pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāju seminārā par starpinstitucionālo sadarbību, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

10.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dauguļu speciālajā internātpamatskola

 

11.02.2009.

Tikšanās ar Valmieras rajona vispārējās izglītības iestāžu direktoriem. Inspekcijas darbība 2008.gadā un prioritātes 2009.gadā. Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

13.02.2009.

Tikšanās ar Valkas rajona izglītības pārvaldes darbiniekiem, vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, direktora vietniekiem izglītības jomā un direktora vietniekiem audzināšanas jomā

 

13.02.2009

Tikšanās ar Cēsu rajona izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu pārstāvjiem. Drošs internets

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

10.02.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude un bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Daugavpils bērnu namā-patversmē „Auseklītis”

 

11.02.2009.

Dalība Daugavpils rajona izglītības iestāžu direktoru vietnieku seminārā par 2008.gada pārbaužu rezultātiem un starpinstitūciju sadarbību

 

13.02.2009.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesas priekšsēdētāju L.Strazdu un BĢSILM konsultanti I.Upi par audžuģimenēm, aizbildņiem un ģimenes gadījuma risināšanu

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

10.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ezersalas speciālajā internātpamatskola

 

11.02.2009.

Tikšanās ar Dricānu pagasta bāriņtiesu par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā par personas lietu - ilgstoši netiek risināts jautājums par bērna juridisko statusu

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

10.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes internātpamatskolā

11.- 13.02.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Liepājas Sociālā dienesta bērnu namā
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020