Darba plāni nedēļai

16.02.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 16.februāra līdz 20.februārim, 2009

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

16.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krimuldas vidusskolā

 

16.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Apīte”

 

17.02. -18.02.2009.

Dalība Nodibinājuma „Centrs Dardedze” seminārā par vardarbības risku novērtēšanas metodēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

19.02.2009.

Tikšanās ar Jaunmārupes sākumskolas pedagogiem par inspekcijas veiktās pārbaudes rezultātiem

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

17.-18.02.2009.

Dalība Nodibinājuma „Centrs Dardedze” seminārā par vardarbības risku novērtēšanas metodēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

19.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mazirbes speciālajā internātpamatskola

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

16.02.2009.

Dalība Madonas rajona izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā seminārā, informācija par starpinstitucionālo sadarbību, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu

 

17.02.-18.02.2009.

Dalība Nodibinājuma „Centrs Dardedze” seminārā par vardarbības risku novērtēšanas metodēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

17.-18.02.2009.

Dalība Nodibinājuma „Centrs Dardedze” seminārā par vardarbības risku novērtēšanas metodēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

19.02.2009.

Tikšanās ar Valkas rajona izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu vadītājiem un pārstāvjiem par skolēnu lomu iecietības veicināšanā izglītības iestādē un drošu internetu

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

16.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Valsts ģimnāzijā

 

17.02.-18.02.2009.

Dalība Nodibinājuma „Centrs Dardedze” seminārā par vardarbības risku novērtēšanas metodēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

20.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils Ģimenes atbalsta centrā

 

20.02.2009.

Dalība Jēkabpils rajona izglītības iestāžu direktoru seminārā par 2008.gada pārbaužu rezultātiem un starpinstitūciju sadarbību

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

16.02.2009.

Tikšanās ar Gaigalavas pagasta priekšsēdētāju M.Švarcu, bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālā dienesta darbiniekiem par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā, par konkrētu situāciju risināšanas iespējām, sociālajām garantijām

 

17. - 18.02.2009.

Dalība Nodibinājuma „Centrs Dardedze” seminārā par vardarbības risku novērtēšanas metodēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

19.02.2009.

Dalība Preiļu rajona Izglītības iestāžu vadītāju seminārā par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, par bērnu tiesību ievērošanu iestādēs un sadarbību

 

20.02.2009.

Reids Ludzas rajona Kārsavas pilsētā sadarbībā ar Ludzas rajona policijas pārvaldes darbiniekiem

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

17.02. – 18.02.2009.

Dalība Nodibinājuma „Centrs Dardedze” seminārā par vardarbības risku novērtēšanas metodēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

19.02.2009.

Tikšanās ar Ventspils rajona PII vadītājiem par 2008.gada bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātiem izglītības iestādēs un inspekcijas 2009.gada prioritātēm, starpinstitūciju sadarbību

 

19.02.2009.

Tikšanās ar Ventspils 2.pamatskolas pedagogiem un administrāciju par vecāku tiesībām un pienākumiem, atbildību, skolas un vecāku sadarbību un starpinstitucionālo sadarbību pašvaldībā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020