Darba plāni nedēļai

23.02.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 23.februāra līdz 27.februārim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

24.02.2009.

Tikšanās ar žurnāla „Ieva” galveno redaktori

 

25.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un plānoto bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Dzeguzīte”

 

25.02.2009.

Tikšanās ar Rīgas slimnīcu sociālajiem darbiniekiem un galvenajām māsām par bērnu tiesību jautājumiem

 

26.02.2009.

Tikšanās ar skolu psihologiem par inspekcijas darbu, konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem

27.02.2009.

Tikšanās ar Jūrmalas Bērnu tiesību aizsardzības komisiju par inspekcijas aktualitātēm

 

27.02.2009.

Tikšanās - diskusiju ar Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem par projekta pieteikumu "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma", sadarbībā ar pašvaldību atbildīgajiem speciālistiem

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

24.02.2009.

Vārmes pagastā ģimeņu dzīves apstākļu pārbaude sadarbībā ar Vārmes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju

 

25.02.2009.

Seminārs Kuldīgas pilsētas sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un Kuldīgas rajona policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem

 

26.02.2009.

Tikšanās ar Kandavas internātvidusskolas skolēniem par vienaudžu savstarpējo attiecību konfliktsituāciju risināšanas iespējām

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

27.02.2009.

Tikšanās ar Gulbenes rajona skolu sociālajiem pedagogiem par starpinstitucionālo sadarbību, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu

 

27.02.2009.

Dalība un informēšana seminārā Madonas rajona izglītības iestāžu direktoriem par inspekcijas 2008.gada rezultātiem, 2009.gada prioritātēm, par starpinstitucionālo sadarbību, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

24.02.2009.

Tikšanās ar Cēsu rajona izglītības pārvaldes darbiniekiem, vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, pirmskolas izglītības vadītājiem

 

 

25.02.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas un tiesību ievērošanas pārbaude Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā – internātā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

24.02.2009.

Tikšanās ar Daugavpils rajona Nīcgales pagasta bāriņtiesu un sociālo darbinieku sadarbībā ar BM konsultanti I.Upi par starpinstitucionālo sadarbību, sociālo garantiju nodrošināšanu, problēmsituācijām ģimenēs un bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

27.02.2009.

Dalība Krāslavas rajona izglītības iestāžu direktoru seminārā par 2008.gada pārbaužu rezultātiem un starpinstitūciju sadarbību

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

24.02.2009.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju R.Arbidāni un Sociālās aprūpes pārvaldes Atbalsta nodaļas vadītāju A.Batari personas lietu dzīvojamās platības jautājumā

 

25.02.2009.

Tikšanās ar Lazdukalna pagasta priekšsēdētāju, pagasta bāriņtiesu un sociālo darbinieku par ģimenes lietu

 

27.02.2009.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas un rajona vispārējo izglītības iestāžu direktoriem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā un bērnu tiesību ievērošanu iestādēs, par 2009.gada inspekcijas prioritātēm un sadarbību ar bērnu vecākiem

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

23.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils rajona Jūrkalnes pamatskolā

 

24.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Ventspils rajona bērnunamā „Stikli”

 

25.02.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Purmsātu speciālajā internātpamatskolā

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020