Darba plāni nedēļai

06.03.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 9.marta līdz 13.martam, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

10.03.2009.

Tikšanās ar skolēniem Skultes pamatskolā

10.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude, un bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude BSAC „Pļavnieki”

 

11.03.2009.

Tikšanās ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes 2.kursa studentiem par inspekcijas darbību

 

11.-12.03.2009.

Dalība seminārā „Sociālā darba metožu iespējamā daudzveidība ģimenes atbalsta centros Latvijā”

12.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude, un bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas bāreņu sociālās rehabilitācijas un atbalsta centrā „Marsa gatve”

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

09.03.2009.

Tikšanās ar Kuldīgas rajona izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu pārstāvjiem

12.03.2009.

Tikšanās Talsu rajona padomē informējot par inspekcijas darba rezultātiem 2008.gadā un prioritātēm 2009.gadā

 

13.03.2009.

Organizēta tikšanās Rojas vidusskolā ar Rojas vidusskolas direktori, sociālo pedagogu, klases audzinātāju, Rojas novada sociālo darbinieci, bāriņtiesas priekšsēdētāju un pārstāvi no Talsu rajona policijas pārvaldes, kā arī bērna vecākiem, lai izskatītu skolēna uzvedības problēmu iespējamos risinājumu veidus

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

09.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un pēcpārbaude Gaujienas speciālajā internātpamatskola

 

11.03.2009.

Ģimenes sadzīves apstākļu apsekošana Galgauskas pagastā sadarbībā ar Galgauskas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju

 

11.03.2009.

Tikšanās ar Galgauskas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju par iespējamiem situācijas risinājumiem bērnu tiesību nodrošināšanā ģimenē

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

11.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un pēcpārbaude Spāres speciālajā internātskolā

12.03.2009.

Tikšanās ar Kocēnu pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju par konkrētu gadījumu risināšanu, par starpinstitucionālo sadarbību, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

09.03.2009.

Tikšanās ar Krāslavas rajona skolu pašpārvalžu pārstāvjiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā

 

10. – 11.03.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude, un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu sociālās aprūpes centrā „Kalkūni”

12.03.2009.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem par 2008.gada pārbaužu rezultātiem un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

12.03.2009.

Dalība Daugavpils rajona Lāču pamatskolas vecāku sapulcē par vecāku tiesībām un pienākumiem

 

13.03.2009.

Tikšanās ar Daugavpils rajona skolu pašpārvalžu pārstāvjiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā

 

14.03.2009.

Dalība LPPC „Valentia” apmācības seminārā „Narratīvā pieeja psihologu un sociālo darbinieku darbā ar sociāli izstumtiem cilvēkiem” par darbu ar likumpārkāpējiem, skolas kavējumiem, adaptāciju u.c. problēmām

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

10.03.2009.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem par bērnu tiesību jautājumiem; informācija par VBTAI eseju konkursu

 

11.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jaunsilavas pamatskolā par iespējamo vienaudžu savstarpējo vardarbību

 

12.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aglonas vidusskolā par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem skolā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

 

 

10.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Saldus rajona Jaunlutriņu pamatskolā

11.03.2009.

Dalība seminārā Saldus rajona sociālajiem darbiniekiem, policijas darbiniekiem, skolu sociālajiem pedagogiem un bāriņtiesu speciālistiem par starpinstitucionālo sadarbību un citām aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020