Darba plāni nedēļai

16.03.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 16.marta līdz 20.martam, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

16.03.2009.

Tikšanās ar skolēniem Skultes pamatskolā

 

17.03.2009. un 19.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude, un bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu namā „Laubere”

 

18.03.2009.

Seminārs Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā nometņu vadītājiem

 

20.03.2009.

Starpinstitucionāla tikšanās inspekcijā par konkrētu problēmsituāciju

20.03.2009.

Seminārs pašvaldību speciālistiem par bērnu tiesību nodrošināšanu

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

17.03.2009.

Audžuģimenes dzīves apstākļu pārbaude

 

18.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mazirbes speciālajā internātpamatskola

 

20.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Matkules pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdīši”

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

16.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stāķu pamatskolā

 

 

Tikšanās ar personām par pusaudzes tiesību nodrošināšanu ģimenē

 

18.03.2009.

Ģimenes sadzīves apstākļu pārbaude par bērna tiesību nodrošināšanu

 

18.03.2009.

Audžuģimenes apsekošana sadarbībā ar Liezēres pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju

 

19.03.2009.

Tikšanās ar Liezēres pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Āboltiņu par bērnu tiesību nodrošināšanu audžuģimenē

 

19.03.2009.

Tikšanās ar Liezēres pamatskolas klases audzinātāju un Renāru Pelšu par bērna tiesību nodrošināšanu audžuģimenē

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

18.03.2009.

Dalība seminārā Valmieras izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu vadītājiem un pārstāvjiem par skolēnu lomu iecietības veicināšanā izglītības iestādē; drošs internets, t.sk., par Net-Safe Latvia projekta jauniešu paneli, inspekcijas izsludinātie konkursi

 

19.03.2009.

Dalība seminārā Valkas rajona bāriņtiesu priekšsēdētājiem par Inspekcijas darbību 2008.gadā un prioritātes 2009.gadā; bāriņtiesas kompetence vardarbības pret bērnu gadījumā; starpinstitucionālā sadarbība; aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

16.03.2009.

Dalība Daugavpils rajona Jauniešu dienu organizēšanas darba grupas sēdē

18.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Biržu internātpamatskolā

18.03.2009.

Radošās darbnīcas par konfliktsituāciju risināšanu Biržu internātpamatskolā

19.03.2009.

Dalība vecāku konferencē Vaboles vidusskolā

19.03.2009.

Dalība 11.Jēkabpils rajona skolēnu konferencē

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

17.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”

 

17.03.2009.

Dalība Balvu rajona bāriņtiesu darbinieku seminārā par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

18.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu sanatorijas internātpamatskolā

19.03.2009.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas un rajona psihologiem metodiskās apvienības sanāksmē par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā un sadarbības jautājumiem

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

 

 

17.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrā „Dialogs”

18.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas internātpamatskolā
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020