Darba plāni nedēļai

23.03.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 23.marta līdz 27.martam, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

24.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola

 

25.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sesavas pamatskolā. Sūdzība par iespējamo emocionālo vardarbību

 

27.03.2009.

Tikšanās ar Valsts policijas un Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrības pārstāvjiem

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

24.03.2009.

Tikšanās Kuldīgas rajona padomē informējot par inspekcijas mērķiem, uzdevumiem un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā, tostarp par plānoto 2009.gadam

 

25.03.2009.

Tikšanās Tukuma rajona padomē informējot par inspekcijas mērķiem, uzdevumiem un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā, tostarp par plānoto 2009.gadam

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

25.03.2009.

Tikšanās ar Malienas pagasta speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” darbiniekiem un 5-6gadīgo bērnu grupiņas vecākiem par 12.03.2009. veiktās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

 

26.03.2009.

Tikšanās ar Vestienas pamatskolas 5. – 9.klašu skolēniem, pedagogiem un piedalīšanās skolas vecāku kopsapulcē

 

27.03.2009.

Tikšanās ar Cesvaines vidusskolas 6. – 7.klašu skolēniem, pedagogiem, individuālas konsultācijas pedagogiem un vecākiem, dalība skolas vecāku kopsapulcē

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

24.03.2009.

Dalība seminārā Cēsu rajona pašvaldību vadītājiem

 

25.03.2009.

Reids Valmieras pilsētas sabiedriskās vietās, kurās uzturas bērni, sadarbībā ar Valmieras rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja darbiniekiem

 

26.03.2009.

Dalība seminārā Valkas rajona pašvaldību vadītājiem

 

26.03.2009.

Dalība seminārā Limbažu rajona izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu vadītājiem un pārstāvjiem

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

23.03.2009.

Dalība darba grupas sēdē par akcijas Ilūkstes novada skolēniem „Smēķēšanai – nē!” organizēšanu un veicamajiem pasākumiem

 

23.03.2009.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas skolu pašpārvalžu pārstāvjiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā

 

24.03.2009.

Dalība akcijas Ilūkstes novada skolēniem „Smēķēšanai – nē!” pasākumos Bebrenes vidusskolā

 

24.03.2009.

Dalība akcijas Ilūkstes novada skolēniem „Smēķēšanai – nē!” pasākumos Bebrenes profesionālajā vidusskolā

 

26.03.2009.

Radošās darbnīcas par konfliktsituāciju risināšanu Daugavpils Valsts ģimnāzijā

27.03.2009.

Dalība vecāku sapulcē Daugavpils rajona Birznieku pamatskolā

27.03.2009.

Nakts reids Daugavpils rajonā, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes inspektoriem un Daugavpils rajona BTA speciālisti, nepilngadīgo pulcēšanās vietās

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

25.03.2009.

Dalība Ludzas rajona vispārējo izglītības iestāžu direktoru sanāksmē par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā un bērnu tiesību ievērošanu iestādēs

 

27.03.2009.

Dalība Balvu rajona vispārējo izglītības iestāžu direktoru sanāksmē par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā un bērnu tiesību ievērošanu iestādēs

 

27.03.2009.

Tikšanās ar Preiļu novada bāriņtiesu par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā sadarbībā ar BM konsultanti I.Upi

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

 

 

24.03.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Durbes novada Ata Kronvalda vidusskolā

27.03.2009.

Reids Aizputes un Aizputes pagasta pašvaldību administratīvajā teritorijās sadarbībā ar Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.02.2020