Darba plāni nedēļai

06.04.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 6.aprīļa līdz 9.aprīlim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

06.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 69.vidusskolā

 

07.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Imanta”

 

08.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Imanta”

09.04.2009.

Ģimeņu dzīves apstākļu pārbaude Salaspilī, sociālajā dzīvojamajā mājā, sadarbībā ar Salaspils Sociālo dienestu

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

07.04.2009.

Tikšanās ar Padures pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

 

08.04.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Alsungas bērnu namā – patversmē

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

07.04.2009.

Tikšanās ar Galgauskas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju L.Gavari un sociālo darbinieci D.Cīruli

 

08.04.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Madonas rajona pašvaldības ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks”

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

07.04.2009.

Tikšanās ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Valmieras bērnu ciemata bērniem par bērnu drošību, savstarpējo attiecību veidošanu un konfliktu risināšanu

 

08.04.2009.

Dalība konferencē „Personība, radošums, inovācija”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

07.04. – 08.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā

 

08.04.2009.

Radošās darbnīcas Naujenes bērnu nama audzēkņiem par konfliktsituāciju risināšanu

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

07.04.2009.

Tikšanās ar Rēzeknes 1.vidusskolas direktoru J.Poplavski

08.04.2009.

Malnavas pagasta audžuģimeņu apsekošana sadarbībā ar BĢSILM konsultanti I.Upi

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

 

 

07.04. -08.04.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Saldus rajona bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis”
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020