Darba plāni nedēļai

14.04.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 14 .aprīļa līdz 17.aprīlim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava)

 

15.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Jelgavas Valsts ģimnāzijā

 

16.04.2009.

Semināra vadīšana nometņu vadītājiem Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā

 

 

17.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

 

 

KULDĪGA

(Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums)

 

15.04.2009.

Dalība radošās darbnīcās Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolā, sadarbībā ar Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas psiholoģi

 

16.04.2009.

Tikšanās ar Talsu rajona izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu pārstāvjiem

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

15.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepnas internātpamatskolā

 

15.04.2009.

Tikšanās ar Liepnas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieci par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

17.04.2009.

Tikšanās ar Madonas rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2.nodaļas vecāko inspektori I.Vāveri un inspektoriem G.Kušķi un I.Keidāni par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un turpmāko sadarbību

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

15.04.2009.

Dalība atbalsta seminārā Valmieras, Valkas un Limbažu rajona audžuģimenēm

 

15.04.2009.

Dalība atbalsta seminārā Cēsu un Madonas rajona aizbildņiem un audžuģimenēm

 

16.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaudeVSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

15.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Jēkabpils rajona Ābeļu pamatskolā

 

15.04.2009.

Radošās darbnīcas Ābeļu pamatskolas skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu

 

15.04.2009.

Tikšanās ar Ābeļu pamatskolas pedagogiem par starpinstitucionālo sadarbību vardarbības gadījumu risināšanā

 

17.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 4.speciālajā pamatskolā

 

17.04.2009.

Radošās darbnīcas Daugavpils 4.speciālās pamatskolas skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

15.04.2009.

Tikšanās ar Balvu rajona izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem par bērnu tiesību jautājumiem

 

15.04.2009.

Inspektoru konsultāciju diena Balvos

 

17.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Nirzas pamatskolā

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus)

 

 

 

14.04. -15.04.2009.

Bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudi Liepājas bērnu sociālās aprūpes centrā „Liepāja”

 

17.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas rajona Grobiņas vidusskolā, sadarbībā ar Liepājas rajona bērnu tiesību aizsardzības speciālisti P.Ivanovu

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.02.2020