Darba plāni nedēļai

17.04.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 20. aprīļa līdz 24. aprīlim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava,Tukums)

 

21.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude, un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudi Jelgavas rajona Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrā

 

21.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaudi un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudi Jelgavas rajona Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrā

 

22.04.2009.

Tikšanās ar Tiesībsarga, BĢSILM Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departamenta un Ķekavas bāriņtiesas speciālistiem

 

23.04.2009.

Tikšanās ar 45.vidusskolas vecākiem un skolas atbalsta personālu konkrētas problēmsituācijas risināšanā

 

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

22.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Liepnas internātpamatskola

 

22.04.2009.

Tikšanās ar Liepnas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieci par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

24.04.2009.

Tikšanās ar Madonas rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2.nodaļas vecāko inspektori I.Vāveri un inspektoriem G.Kušķi un I.Keidāni par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un turpmāko sadarbību

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

21.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaidavas speciālajā internātpamatskolā

 

24.04.2009.

Tikšanās ar Rūjienas vidusskolas 5.-9.klašu skolēniem, sadarbībā ar Valmieras rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas darbiniekiem, par drošu internetu un par konfliktsituāciju risināšanu

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

21.04.2009.

Dalība seminārā „Izglītība visiem” Daugavpils 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

 

22.04.2009.

Tikšanās ar Jēkabpils rajona Sēlpils pagasta padomes speciālistiem sadarbībā ar Jēkabpils rajona policiju par starpinstitucionālo sadarbību risinot vardarbības gadījumus pret bērnu

 

22.04.2009.

Radošās darbnīcas Sēlpils pamatskolas skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu.

 

22.04.2009.

Tikšanās ar Sēlpils pamatskolas administrāciju un pedagogiem sadarbībā ar Jēkabpils rajona policiju par starpinstitucionālo sadarbību risinot skolēnu uzvedības problēmas

 

24.04.2009.

Dalība Daugavpils rajona Vaboles pagasta jaunizveidoto audžuģimeņu apsekošanā sadarbībā ar BĢSILM konsultanti I.Upi

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

21.04.2009.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baltinavas speciālajā internātpamatskolā

 

21.04.2009.

Dalība Rēzeknes 2.vidusskolas pedagoģiskajā sēdē par pedagogu tiesībām, pienākumiem un atbildību, saskarsmes jautājumiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, kā arī citām aktualitātēm bērnu tiesību jomā

 

22.04.2009.

Tikšanās ar Ludzas rajona izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem par bērnu tiesību jautājumiem

 

23.04.2009.

Dalība Rēzeknes pilsētas skolēnu vecāku konferencē par aktualitātēm bērnu tiesību jomā

 

24.04.2009.

Tikšanās ar Preiļu rajona izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem par bērnu tiesību jautājumiem

 

24.04.2009.

Tikšanās ar Līvānu novada bāriņtiesu

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

 

 

 

20.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas rajona Grobiņas vidusskolā, sadarbībā ar Liepājas rajona bērnu tiesību aizsardzības speciālisti P.Ivanovu

 

21.04.2009.

Bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas bērnu sociālās aprūpes centrā „Liepāja”

 

22.04.2009.

Tikšanās ar Ventspils pilsētas starpinstitūciju speciālistiem par jautājumiem un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020